Παραδόθηκαν σήμερα οι ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης προκειμένου, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ), να ξεκινήσει άμεσα η εφαρμογή του Προγράμματος Ανακύκλωσης στο Δήμο Αμαρίου.

Μάλιστα, την Τρίτη 26 Μαρτίου, ειδικό κλιμάκιο αποτελούμενο από εκπροσώπους του Δήμου, της ΑΜΑΡΙ Α.Ε. – ΟΤΑ και της Εταιρείας Ανακύκλωσης ΑΕ, ξεκινά εκστρατεία ενημέρωσης με ταυτόχρονη διανομή ενημερωτικού υλικού και τσάντας ανακύκλωσης, πόρτα – πόρτα σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες και οικισμούς του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός σε επιστολή  του απευθυνόμενος προς όλους του Δημότες αναφέρει: «Ο Δήμος Αμαρίου με αίσθημα ευθύνης και αναγνωρίζοντας πως η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ), ξεκινά άμεσα ένα οργανωμένο πρόγραμμα Ανακύκλωσης Συσκευασιών σε μια προσπάθεια μείωσης της περιβαλλοντικής ρύπανσης, φροντίδας της δημόσιας υγείας, διαφύλαξης φυσικών πόρων, δημιουργίας οικολογικής συνείδησης, αλλά και εξοικονόμησης οικονομικών πόρων για τη δημιουργία έργων που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας» και καλεί όλους τους δημότες να αποδείξουν έμπρακτα την αγάπη, το σεβασμό και την φροντίδα τους  για τον τόπο.