Ξεκίνησε απο 30 Ιουνίου  η ένταξη  συλλογής  δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων  επί των ακινήτων  που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Αμαρίου από την ανάδοχο Κοινοπραξία “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ(ΑΤΤΙΚΗ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΒΟΙΩΤΙΑ-ΦΩΚΙΔΑ-ΡΕΘΥΜΝΟ)”  με σκοπό την σύνταξη  του Εθνικού Κτηματολογίου και αφορά τις κοινότητες:

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΑΜΑΡΙΟΥ)-ΑΜΑΡΙΟΥ-ΑΝΩ ΜΕΡΟΥΣ-ΑΠΟΔΟΥΛΟΥ-ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ-ΒΙΣΤΑΓΗΣ-ΒΟΛΕΩΝΩΝ-ΒΡΥΣΩΝ-ΒΥΖΑΡΙΟΥ-ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ-ΕΛΕΝΩΝ-ΘΡΟΝΟΥΣ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ-ΚΟΥΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΜΠΙΩΤΩΝ-ΛΟΧΡΙΑΣ-ΜΕΡΩΝΑ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ-ΝΙΘΑΥΡΗΣ-ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ-ΠΑΤΣΟΥ-ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ-ΠΛΑΤΑΝΟΥ-ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ.

 Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων  είναι 3 μήνες  για τους κατοίκους εσωτερικού  και 6 μήνες για τους κατοίκους Εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο.

 Η υποβολή της δήλωσης γίνεται με δύο τρόπους:

 • Ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του κτηματολογίου,ktimatologio.gr, επισυνάπτοντας τα σχετικά αρχεία και καταβάλλοντας το σχετικό  τέλος  μέσω κάρτας πληρωμών.
 • Με επιτόπου υποβολή, μόνο κατόπιν ραντεβού, στο Γραφείο Κτηματογράφησης

 

Για το Δήμο Αμαρίου, θα λειτουργεί για την ενημέρωση και εξυπηρέτηση του κοινού, μόνο κατόπιν ραντεβού  στο  τηλεφωνικό κέντρο 2100101010 και στο  κτίριο πρώην Δημαρχείου Φουρφουρά κάθε Τρίτη και Πέμπτη 8:00π.μ. έως 2:00 μ.μ. στο τηλέφωνο 2833340104

 

Επίσης πληροφορίες θα δίνονται:

 • Τηλεφωνικά στο 2100101010

 • Στο email : ktimatologio@ktimatologio –rethymnou.gr

 • Στο site: ktimatologio.gr,www.ktimatologio-rethymnou.gr

 

Δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης  ιδιοκτησίας  στο Εθνικό Κτηματολόγιο

 • Έντυπο δήλωσης Ν. 2308/95 (Δ1 ιδιοκτησίας), συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.
 • Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου, που τεκμηριώνει το δικαίωμα  σε ακίνητο |(π.χ. συμβόλαιο)

  Εάν κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα (π.χ. κυριότητα) σε ένα ακίνητο  με περισσότερους από ένα τίτλους(π.χ. 30%

με δωρεά, 30% με γονική παροχή και το 40%  με αγορά ), τότε θα πρέπει  να υποβάλλει  αντίγραφα όλων των τίτλων.

 • Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής/ εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο.
 • Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου: Σύγχρονο(<<εξαρτημένο>>)τοπογραφικό διάγραμμα, εφόσον υπάρχει, ή εναλλακτικά, εκτύπωση από την υπηρεσία Θέασης Ορθοφωτογραφιών του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο(http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx), ή λίστα συντεταγμένων των κορυφών  του γεωτεμαχίου  από μέτρηση  με GPS χειρός  Ή smartphone.

Εφόσον  στον τίτλο  αναφέρεται  τοπογραφικό διάγραμμα  αυτό πρέπει  να συνυποβάλλεται.

 • Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου.
 • Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει  τον ΑΦΜ (π.χ. απόσπασμα από εκκαθαριστικό σημείωμα εφορείας, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασμό ΔΕΗ).
 • Απλή εξουσιοδότηση, εφόσον η δήλωση κατατίθεται από άλλο πρόσωπο. Προσοχή, σε αυτή την περίπτωση το έντυπο της δήλωσης πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από τον δικαιούχο.