Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 (καθεστώς Νο9), δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης για την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό «ξενώνων φιλοξενίας» με ελάχιστο αριθμό είκοσι ενοικιαζόμενων δωματίων, στη κατηγορία πέντε κλειδιών, εντός παραδοσιακών οικισμών σε ορεινές περιοχές όπως και τον Δήμο Αμαρίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απευθυνθούν σε ειδικευμένο μελετητικό γραφείο για τυχόν υποβολή αίτησης. Η καταληκτική ημερομηνία είναι 5 Δεκεμβρίου 2022.