Ενόψει της Ελαιοκομικής περιόδου, έχουν εκφραστεί έντονα παράπονα από δημότες – ιδιοκτήτες ελαιώνων, ότι κτηνοτρόφοι της περιοχής δεν έχουν απομακρύνει μέχρι σήμερα τα ποίμνιά τους από τις γεωργικές ζώνες των Κοινοτήτων.

Παρακαλούνται λοιπόν όλοι οι κτηνοτρόφοι που δεν έχουν απομακρύνει τα ζώα τους από τις περιοχές αυτές να το πράξουν άμεσα, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία περισυλλογής του ελαιοκάρπου.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακαλούνται να εφαρμόσουν τα νόμιμα.