Στο πλαίσιο εφαρμογής των νέων μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, η εξυπηρέτηση του κοινού στο Δήμο Αμαρίου από 9/11/2020 έως 30/11/2020 θα πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού.
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του Δήμου Αμαρίου είναι:
Γραφείο Δημάρχου 28333 40201, 210 – dim@amari.gov.gr
Τεχνική Υπηρεσία 28333 40221, 222 – technical@amari.gov.gr
Οικονομική Υπηρεσία 28333 40207, 214 – economic@amari.gov.gr
Διοικητικές Υπηρεσίες 28333 40218 – gramds@amari.gov.gr
ΚΕΠ Δ.Ε. Συβρίτου 28330 22070 – d.syvritou@kep.gov.gr
ΚΕΠ Δ.Ε. Κουρητών – 28333 40115 – d.kouriton@kep.gov.gr
Επίσης, οι πολίτες μπορούν να κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών αιτημάτων μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου www.amari.gr