Για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ

Ο κ Ψαρουδάκης Εμμανουήλ γνωστοποιεί στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αμαρίου ότι θα πραγματοποιηθεί διανομή

Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/12/2023 και ώρα 9:30 με 12:30 στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου στον οικισμό Βυζάρι

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να παραλάβει αυτοπροσώπως τα προϊόντα, δύναται να παραλαμβάνονται αυτά από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση, με βεβαίωση γνησίου της υπογραφής του ωφελούμενου.

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου  πέρα από τα 35 διαφορετικά προϊόντα που μπορούν να  επιλέξουν θα παραλάβουν επιπλέον παξιμάδι και χοιρινό κρέας.