Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) λόγω προγραμματισμένων εργασιών ενίσχυσης και συντήρησης των δικτύων ΜΤ και ΧΤ που τροφοδοτούν την κοινότητα Φουρφουρά, ο φορέας θα διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος την Πέμπτη 24-06-2021 για το χρονικό διάστημα από τις 08:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.