Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και της δημοσίευσης της ΚΥΑ (ΦΕΚ 783/Β’/10.3.2020), το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Αμαρίου πληροφορεί το ενδιαφερόμενο κοινό ότι η έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media)» αναστέλλεται έως και 24/3/2020.