Αρχεία:

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΟΧ3-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ3-2020 προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ3-2020