Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικές αιτήσεις λοιπού επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών για άγονες θέσεις. (5 επιλέξιμες θέσεις στο Κέντρο Υγείας Αγίας Φωτεινής)

Σας ενημερώνουμε ότι άνοιξε η πλατφόρμα για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις του λοιπού επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών για άγονες θέσεις. Η πλατφόρμα του λοιπού επικουρικού προσωπικού θα είναι ανοιχτή από την Τρίτη 30/06/2020 στις 13:00 έως και την Πέμπτη 9/7/2020 στις...

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΜΗ.Μ.Ε.Δ. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΛΑΜΠΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ»

Αρχείο: 1. Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης και Δημοσιοποίηση στοιχείων Έργου 800.000 S

«Ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2019-2023 του Δήμου Αμαρίου»

Ο Δήμος Αμαρίου επιθυμεί τη  συμβολή  των πολιτών  στο  έργο  της  κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Αμαρίου για την χρονική περίοδο 2019-2023 με τη συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου, μέσω του οποίου ζητείται από τους δημότες: Να αξιολογήσουν...

“Προσωρινή απαγόρευση εκδηλώσεων πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων”

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 37670/16-6-2020 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2380 Β΄) επιβάλλεται προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, προς αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19....

Ματαίωση του “Amari Green Festival 2020” λόγω Covid-19

  Τη ματαίωση του Amari Green Festival για φέτος αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου. Με γνώμονα την προστασία της υγείας των κατοίκων του Αμαρίου και των επισκεπτών του, η απόφαση για την...

«38 θέσεις 8μηνης απασχόλησης από το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας στο Δήμο Αμαρίου»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας  εντός του Ιουλίου θα δημοσιοποιηθεί η Δημόσια Πρόσκληση για το πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα». Το πρόγραμμα αφορά  8μηνη απασχόληση 36.500 ανέργων και...

Ανακοίνωση περί χορήγησης παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έως την 12/06/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, για το διαγωνισμό του έργου: «Πρόγραμμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ζημιών και Καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της Χώρας Υποέργο: Πρόληψη και Αντιμετώπιση Ζημιών από Πλημμύρες στο Δήμο Αμαρίου»

Αρχείο: 13. Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών (Αποφ. 95_2020)  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ(ΝΕΟ): «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΡΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ»

Αρχείο: 4. Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης