ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ
Σχετικά με την εφαρμογή οργανωμένου Προγράμματος ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Αγαπητοί Συνδημότες,

      Ο Δήμος Αμαρίου με αίσθημα ευθύνης και αναγνωρίζοντας πως η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ), ξεκίνησε ένα οργανωμένο πρόγραμμα Ανακύκλωσης Συσκευασιών σε μια προσπάθεια μείωσης της περιβαλλοντικής ρύπανσης, φροντίδας της δημόσιας υγείας, διαφύλαξης φυσικών πόρων και δημιουργίας οικολογικής συνείδησης.

      Η εφαρμογή της ανακύκλωσης γίνεται με τη μέθοδο της «Διαλογής στην πηγή» δηλαδή διαλογή στο σπίτι, στο σχολείο, στο χώρο εργασίας κ.λ.π.. Αφορά την ανακύκλωση υλικών συσκευασίας από: χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο και λευκοσίδηρο. Για το σκοπό αυτό διανεμήθηκαν ειδικές τσάντες όπου οι δημότες θα συλλέγουν τα παραπάνω ανακυκλώσιμα υλικά, καθώς και σχετικά ενημερωτικά φυλλάδια. Τα υλικά αυτά τοποθετούνται στους ειδικούς μπλε κάδους ανακύκλωσης, που έχουν τοποθετηθεί στο Δήμο μας. Η αποκομιδή τους πραγματοποιείται από ειδικά απορριμματοφόρα προκειμένου να μην αναμιγνύονται και ρυπαίνονται από τα οργανικά απορρίμματα.

      Παρακαλούμε να διαχωρίζετε τα απορρίμματά σας ώστε όλοι μαζί να συμβάλουμε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, για εμάς και τις επόμενες γενιές, στο Δήμο μας, καθώς, καμία προσπάθεια δεν μπορεί να πετύχει χωρίς την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία όλων μας.

Τώρα έχουμε τη δυνατότητα. Ας την αξιοποιήσουμε!

Ας κάνουμε τη σωστή κίνηση: Χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό και λευκοσίδηρος στον μπλε κάδο!

Σας καλώ να αποδείξουμε όλοι μαζί, έμπρακτα, ότι αγαπάμε τον τόπο μας, τον σεβόμαστε και τον φροντίζουμε.

Με εκτίμηση

Παντελής Μουρτζανός
Δήμαρχος Αμαρίου

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ)