Την αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Αμαρίου για την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024, για την ασφάλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων και των ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή.
Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στις σχολικές μονάδες που αναστέλλεται η λειτουργία τους, προβλέπεται η εφαρμογή τηλεκπαίδευσης.