ΕΞΕ – 80969 – 07-03-2024, ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕ