Οι εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών θα διεξαχθούν ταυτόχρονα στο σύνολο της χώρας την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023. Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 7 το πρωί και θα είναι ανοικτές έως τις 7 το απόγευμα.

Στον Δήμο Αμαρίου, ορίστηκαν 26 Εκλογικά Κέντρα για τη διενέργεια των εκλογών. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι δημότες που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2006, είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του δήμου και οι πολίτες των λοιπών 26 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, αλλά που σωρευτικά κατοικούν στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους, είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήμου όπου κατοικούν μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2023.

Πόσους σταυρούς βάζουμε για τον Δήμο Αμαρίου

Συγκεκριμένα στον Δήμο Αμαρίου,όπου εκλέγονται 19 δημοτικοί σύμβουλοι, σημειώνονται έως τρεις σταυροί προτίμησης σε υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους.

Για την εκλογή συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων (άνω των 200 κατοίκων), οι εκλογείς μπορούν να επιλέξουν μέχρι 2 υποψηφίους.

Ενώ σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο των 200 κατοίκωνόπου εκλέγεται μόνο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας, οι εκλογείς έχουν τη δυνατότητα επιλογής ενός μόνο υποψηφίου.

Προσοχή: Σε περίπτωση που κάποιος επιλέξει περισσότερους υποψηφίους από όσους είναι επιτρεπτό, το ψηφοδέλτιο δεν είναι άκυρο και προσμετράται κανονικά στο σύνολο των ψηφοδελτίων που έλαβε ένας συνδυασμός, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός. Να σημειώσουμε ότι στα ψηφοδέλτια θα αναγράφεται τόσο ο αριθμός των σταυρών για τους δημοτικούς συμβούλους όσο και για τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων και για τον Πρόεδρο των δημοτικών κοινοτήτων.

Τι έγγραφα χρειάζονται

Οι εκλογείς μπορούν να ψηφίσουν με αστυνομική ταυτότητα (φυσική ή ψηφιακή), διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Εάν έχουν αλλάξει τα προσωπικά τους στοιχεία (π.χ. μεταβολή επωνύμου λόγω γάμου/διαζυγίου), θα πρέπει να προσκομίσουν και τα σχετικά δικαιολογητικά. Στρατιωτικοί και υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας χρησιμοποιούν την υπηρεσιακή τους ταυτότητα.

Πώς μπορώ να μάθω που ψηφίζω;

Οι εκλογείς μπορούν να ενημερώνονται άμεσα για τον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος από την εφαρμογή «Μάθε που ψηφίζεις» του υπουργείου Εσωτερικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση mpp.ypes.gov.gr, καθώς και από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και τους δήμους.