Παρακάτω θα βρείτε τα link που παραπέμπουν στις σελίδες που αναφέρθηκαν στην παρουσίαση του Γεωπάρκου:

Επίσημη Ιστοσελίδα: https://www.psiloritisgeopark.gr

Διαδραστικός χάρτης γεωπάρκου: https://tours.nhmc.uoc.gr/geo/psiloritis/

Αφηγηματικός χάρτης γεωπάρκου: https://tours.nhmc.uoc.gr/geoparks/map/idi/el/

Θεματικές περιηγήσεις Ruritage:  https://storymaps.nhmc.uoc.gr

Στο διαδραστικό χάρτη στο κεφάλαιο «Πανοραμικές λήψεις» και στον αφηγηματικό χάρτη στην περιγραφή των γεωτόπων υπάρχουν τα πανοράματα 360Ο. Μπορείτε να κοινοποιήσετε σε ιστοσελίδες σας το πανόραμα που σας αρέσει εάν πατήσετε στην κορυφή κάθε εικόνας τις τρεις τελίτσες και επιλέξετε την εντολή «Copy embed code». Η ηλεκτρονική διεύθυνση που περιέχεται στα εισαγωγικά είναι η αναφορά σε κάθε πανόραμα.