Παρέχονται συμβουλές  στους δημότες για την καλλιέργεια των φυτών τους.

Για έκδοση εγγράφων από το Γραφείο Αγροτικών θεμάτων, παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις.

 Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τα υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως (με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του), είτε μέσω του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, είτε ηλεκτρονικώς εφόσον αυτό είναι εφικτό έπειτα από συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπεύθυνος: Βουμβουλάκης Εμμανουήλ (Γεωπόνος)
Τηλέφωνο: 28333 40106
Fax:28333 40110
Ε-mail: agri@amari.gov.gr

Χορήγηση πιστοποιήσεων για σφαγή ή μεταβίβαση ζώων

Για τη Χορήγηση πιστοποιήσεων για σφαγή ή μεταβίβαση ζώων:

Απαιτείται να έχει κατατεθεί μέχρι τέλος Μαΐου κάθε έτους στους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων ετήσια Κτηνοτροφική Δήλωση από τους οποίους παραλαμβάνουν και τα πιστοποιητικά.

Χορήγηση βεβαίωσης παραγωγής στέμφυλων (για όσους παραγωγούς έχουν σύνολο αμπελιών μέχρι 1 στρέμμα) για κατάθεση της στο τελωνείο, για να παραλάβει άδεια απόσταξης ρακής

Για τη χορήγηση της βεβαίωσης  απαιτείται:

  1. Έντυπη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση αιτήματος
  2. Συνοπτική ενιαία αίτηση ενίσχυσης καλλιεργειών έτους
Χορήγηση βεβαίωσης για κατοχή ζωικού κεφαλαίου/ μελισσοσμηνών

Για τη χορήγηση βεβαίωσης για κατοχή αγροτικής περιουσίας/ ζωικού κεφαλαίου/ μελισσοσμηνών απαιτούνται:

  1. Έντυπη αίτηση αιτήματος
  1. Συνοπτική ενιαία αίτηση ενίσχυσης καλλιεργειών-εκτροφής  έτους.
Χορήγηση βεβαίωσης για αγροτική άδεια στο στρατό

Για τη χορήγηση βεβαίωσης για αγροτική άδεια στο στρατό απαιτούνται:

  1. Έντυπη αίτηση αιτήματος
  2. Συνοπτική ενιαία αίτηση ενίσχυσης καλλιεργειών-εκτροφής έτους