Στην υποβολή τριών ολοκληρωμένων και ώριμων προτάσεων προς χρηματοδότηση και ένταξη τους στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών προχώρησε ο Δήμος Αμαρίου.

Οι υποβληθείσες προτάσεις έργων, για τις οποίες έχουν ληφθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 12.963.773 ‎€, αποτελούν τις πρώτες από τις συνολικά εννέα προτάσεις που αναμένεται να καταθέσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμαρίου το επόμενο διάστημα. Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί αιτήσεις χρηματοδότησης που αφορούν τα εξής:

  • «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Αμαρίου», με αιτούμενη χρηματοδότηση ύψους 2.532.716,39 €.
  • «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυούς συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και εντοπισμού διαρροών εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων του Δήμου Αμαρίου», με αιτούμενη χρηματοδότηση ύψους  5.573.085,02 €
  • «Διαχείριση λυμάτων οικισμών Δήμου Αμαρίου», με αιτούμενη χρηματοδότηση ύψους 4.857.971,94 €

Συνοπτικά, το πρώτο έργο αφορά τη βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών σε σειρά Κοινοτήτων του Δήμου, μέσω εργασιών ασφαλτόστρωσης, κοιτόστρωσης οπλισμένου σκυροδέματος μόρφωσης και κατασκευής επενδεδυμένης τάφρου συλλογής όμβριων, καθώς και κατασκευή τεχνικών ζωνών για την απορροή αυτών.

Αντίστοιχα, η πρόταση προμήθειας και εγκατάστασης ευφυούς συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και εντοπισμού διαρροών εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων του Δήμου, αποσκοπεί στη συνεχή παρακολούθηση των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης και τη συλλογή και αποθήκευση των σχετικών ιστορικών δεδομένων των στοιχείων του συστήματος ύδρευσης. Παράλληλα, προβλέπει τη δημιουργία ενός συστήματος συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου και διαχείρισης των δεδομένων, από κατάλληλα λογισμικά σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση κεντρικών δικτύων.

Τέλος, η πρόταση χρηματοδότησης του έργου που αφορά τη διαχείριση λυμάτων σε οικισμούς του Δήμου, αποσκοπεί να καταστήσει εφικτή την υλοποίηση και λειτουργία σύγχρονων υποδομών διαχείρισης των αστικών λυμάτων των οικισμών Αγ. Παρασκευής-Αποδούλου, Κουρουτών και Φουρφουρά, προχωρώντας παράλληλα, στην αντικατάσταση και επέκταση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Αποδούλου.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ο Δήμαρχος Αμαρίου, κ. Παντελής Μουρτζανός δήλωσε τα εξής:

«Σήμερα ολοκληρώνουμε την υποβολή και της τρίτης πρότασης του Δήμου Αμαρίου στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, καθώς και για τις τρείς προτάσεις που μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί, κάθε ένα από τα προτεινόμενα έργα, με τα επιμέρους υποέργα τους, στοχεύουν στην σημαντική και ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συνδημοτών μας. Η βελτίωση των αγροτικών μας οδών, αναμένεται να προσφέρει πολλαπλά οφέλη σε ένα τόπο, όπως ο δικός μας, με βαθιά παράδοση στον πρωτογενή τομέα. Η πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων και αγροτικών οχημάτων στις αγροτοκτηνοτροφικές περιοχές θα γίνει ευκολότερη και ταχύτερη.

Επιπρόσθετα, μέσω της πρότασης για προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και εντοπισμού διαρροών, στοχεύουμε στη μείωση των διαρροών κατά 75%, μειώνοντας έτσι το κόστος για τους πολίτες, εξασφαλίζοντας παράλληλα, επάρκεια του πόσιμου νερού σε περιοχές ευθύνης του Δήμου μας. Στην ίδια κατεύθυνση, η πρόταση μας για υλοποίηση και λειτουργία σύγχρονων υποδομών διαχείρισης των αστικών λυμάτων, αποσκοπεί στη προστασία του φυσικού μας πλούτου, ενώ αντίστοιχα, έργα αντικατάστασης και επέκτασης του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας του νερού και συνεπώς στην προστασία της υγείας των συνδημοτών μας.

Οι προτάσεις αυτές, για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις,  καθώς και οι επόμενες που αναμένεται σύντομα να ακολουθήσουν, εντάσσονται σε έναν ευρύτερο προγραμματισμό για να ενισχύσουμε ουσιαστικά τον Δήμο μας με υποδομές και έργα για τα οποία έχουμε δεσμευτεί και τα οποία δίνουν έμπρακτες λύσεις και απαντήσεις στις ανάγκες των συνδημοτών μας. Ευελπιστούμε πως η Πολιτεία θα αφουγκραστεί τη σημασία των προτάσεων μας, αναγνωρίζοντας τη βαρύτητα που έχουν αυτά τα έργα για τον τόπο μας, παρέχοντας μας την απαιτούμενη χρηματοδότηση για να προχωρήσουμε».