Με αφορμή πρόσφατη δημοσίευση του Αρχιτέκτονα κ. Αντώνη Νουκάκη σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το πρώην οικοτροφείο Φουρφουρά και για την αποκατάσταση της αλήθειας θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους Δημότες μας και κάθε ενδιαφερόμενο ότι τα πραγματικά γεγονότα είναι εντελώς διαφορετικά απ’ ότι παρουσιάζονται και έχουν ως εξής:

Με το κύριο Νουκάκη έγινε συνάντηση στο Δημαρχείο το 2016. Επειδή επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον  για το παλαιό οικοτροφείο Φουρφουρά  του  παραδόθηκε  ο φάκελος, με τα σχέδια του  κτιρίου,  προκειμένου να λάβει  γνώση της υφιστάμενης κατάστασης και να υποβάλει προσφορά κόστους μελέτης, ανακαίνισης  του κτιρίου. Έγγραφη  ή προφορική  εντολή από το Δήμο δεν  του δόθηκε ποτέ για σύνταξη προμελέτης ή μελέτης. Ζητήθηκε έγγραφη προσφορά η οποία δεν υποβλήθηκε ποτέ από το μελετητικό του  γραφείο προς το Δήμο.  Απεναντίας, σε νέα συνάντηση στο Δημαρχείο ειπώθηκε από πλευράς του κυρίου Νουκάκη προφορικά, ότι το κόστος συνολικά των μελετών (Αρχιτεκτονικά – Στατικά – Μηχανολογικά – Αδειοδοτήσεις) ήταν πλέον των 100.000 ευρώ, ποσόν εξωπραγματικό για τα οικονομικά  δεδομένα  του  Δήμου Αμαρίου και απαγορευτικό για το νομικό πλαίσιο (δεν επιτρέπονται απ’ ευθείας αναθέσεις μελετών χωρίς διαγωνισμό) που διέπει τους Δήμους. Δεδομένου ότι ήταν αδύνατη η εκπόνηση μελέτης με απ’ ευθείας ανάθεση ζητήθηκε από το κύριο Νουκάκη η επιστροφή του φακέλου στο Δήμο.

Επειδή η επανάχρηση όμως του κτιριακού συγκροτήματος (πρώην Οικοτροφείο Φουρφουρά), που ήταν σε αχρησία πλέον των σαράντα ετών, αποτελούσε δε για το Δήμαρχο προσωπικό στοίχημα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη μεταξύ Δημάρχου, του αρμόδιου Αντιδημάρχου Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Μανώλη Ψαρουδάκη και στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας και αποφασίστηκε σύνταξη προμελέτης από την Υπηρεσία και συμπλήρωση-ωρίμανση φακέλου προκειμένου να αναζητηθεί χρηματοδοτικό πρόγραμμα προς ένταξη του έργου.

Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο, εκπονήθηκε από τη Τεχνική Υπηρεσία προμελέτη χρήσης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις της τότε δημοσιευμένης πρόσκλησης με τίτλο «Δημιουργική  Επανάχρηση  Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και σε χρόνο ρεκόρ συμπληρώθηκε και υποβλήθηκε πλήρης φάκελος στην Πρόσκληση αυτή.

Ο φάκελος του έργου με τίτλο «Κέντρο Πολιτιστικής, Φυσιολατρικής, Αθλητικής και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αμαρίου» προϋπολογισμού 1.150.000,00 € μετά την αυστηρή αξιολόγηση είναι ένα από τα τρία έργα που τελικά εντάχθηκαν σε όλη στη Κρήτη από την εν λόγω πρόσκληση. Μάλιστα λόγω της αρτιότητας του φακέλου και για τα τρία στάδια υλοποίησής του (Προπαρασκευαστικές ενέργειες – Απαιτούμενες μελέτες, Ανακατασκευή του κτιρίου και Εξοπλισμός του κτιρίου), η χρηματοδότηση ανήλθε στο μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης 100%.

Στη συνέχεια η Τεχνική Υπηρεσία δημοσίευσε Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, με την με α.π. 5882/24.12.2019 Προκήρυξη, για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Υποέργο 1: Προπαρασκευαστικές ενέργειες για το Κέντρο Πολιτιστικής, Φυσιολατρικής, Αθλητικής και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αμαρίου» αρχικού προϋπολογισμού 208.823,00 €, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 14.01.2020, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 που διέπει τις Δημόσιες συμβάσεις.

Η ανάθεση της μελέτης συμβασιοποιήθηκε την 12.06.2020 στο ποσό των 125.240,00 € και αναμένεται η ολοκλήρωσή της εντός του πρώτου τρίμηνου του 2021 οπότε και θα ακολουθήσει η δημοπράτηση κατασκευής του έργου.

Παρά το γεγονός ότι ο κύριος Νουκάκης είχε δείξει ενδιαφέρον για την αξιοποίηση και επανάχρηση του εν λόγω κτιρίου μας παραξένεψε και λύπησε το γεγονός ότι δεν υπέβαλε το γραφείο του προσφορά στον εν λόγω Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό.

Η Δημοτική Αρχή προτρέπει του Αμαριώτες επιστήμονες να μετέχουν στους Δημόσιους ανοικτούς διαγωνισμούς που αφορούν μελέτες και έργα της Περιοχής μας. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος μας ήταν και είναι δεκτικός σε κάθε δωρεάν μελετητική ή άλλη επιστημονική προσφορά που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής που γεννηθήκαμε, κατοικούμε, καταγόμαστε και αγαπούμε πραγματικά.