Ξεκινά άμεσα η χαρτογράφηση και η ανάπτυξη δικτύου ψηφιακών διαδρομών και σημείων ενδιαφέροντος

 

Στην υπογραφή της σύμβασης της πράξης με τίτλο «Ψηφιακές Διαδρομές στο Αμάρι», το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» της Περιφέρειας Κρήτης, προέβη ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός.

Συγκεκριμένα, η πράξη, προϋπολογισμού 145.080,00 €, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στοχεύοντας μέσα από εφαρμογές και σύγχρονα εργαλεία στην ήπια ανάπτυξη της περιοχής και την ανάδειξη και αξιοποίηση της ιστορικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομίας του Αμαρίου.

Ειδικότερα, μέσα από την ανάπτυξη ενός δικτύου ψηφιακών διαδρομών, εύκολα αναγνωρίσιμου και ταυτόχρονα προσαρμοσμένου στο ιδιαίτερο περιβάλλον της περιοχής του Αμαρίου, κατά τρόπο που θα εξασφαλίζει τις απαιτήσεις του σύγχρονου περιηγητή και επισκέπτη, η δράση αποσκοπεί στην περαιτέρω αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου και την καθιέρωση του Δήμου Αμαρίου ως ελκυστικός προορισμός εναλλακτικών μορφών τουρισμού αυξάνοντας την επισκεψιμότητα και ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Βασική δράση της πράξης αποτελεί η  ανάπτυξη – δημιουργία της ψηφιακής εφαρμογής περιήγησης «Amari App» για φορητές συσκευές, η οποία θα προσφέρει στον επισκέπτη ένα ζωντανό ανοικτό μουσείο μέσω τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας, παρέχοντας δωρεάν πρόσβαση σε ποικίλες πληροφορίες ιστορικού, περιβαλλοντικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος. Επιπρόσθετα, στην ίδια κατεύθυνση προβλέπεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικής εφαρμογής με τη μορφή παιχνιδιού σε οθόνη αφής, η οποία θα αποσκοπεί στην αύξηση της επισκεψιμότητας από σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής της σύμβασης ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός δήλωσε τα εξής:

«Η χαρτογράφηση και ψηφιακή αποτύπωση σημαντικών σημείων και διαδρομών ιστορικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος του Δήμου μας, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό για τη δημιουργία ενός ελκυστικού εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος, το οποίο σε συνεργασία με υφιστάμενες παρεμβάσεις στο σύνολο των Κοινοτήτων του Δήμου μας, προσδοκούμε να δημιουργήσει υψηλή προστιθέμενη αξία, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας και προσφέροντας περαιτέρω κίνητρα επίσκεψης. Με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων παραδοτέων κάθε επισκέπτης στην περιοχή μας θα έχει δωρεάν πρόσβαση σε μια σειρά ψηφιακών διαδρομών και δεδομένων αναφορικά με σημαντικές διαδρομές και μονοπάτια στον Ψηλορείτη, τα χωριά του Κέντρους και τη Σάμιτο, ενσωματώνοντας παράλληλα τη περιοχή Natura, την τεχνητή λίμνη του Φράγματος Ποταμών και τους αρχαιολογικούς μας χώρους. Επιπρόσθετα, έχει προβλεφθεί η σύνδεση με αντίστοιχες δράσεις του Γεωπάρκου Ψηλορείτη, της OXE Unesco καθώς και διαδρομές προς το νότιο Ρέθυμνο και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ελεύθερνας, στοχεύοντας σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία θα βελτιώσει την εικόνα και την ταυτότητα της περιοχής μας».