Στη δημοσίευση των τευχών του διαγωνισμού του Υποέργου 2 για τη δημιουργία του Κέντρου Πολιτιστικής, Φυσιολατρικής, Αθλητικής και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αμαρίου» προϋπολογισμού 1.600.000 €, προχώρησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμαρίου.

Η πράξη, η οποία αποτελείται από τρία Υποέργα με τη συνολική επιλέξιμη δαπάνη να ανέρχεται στα 2.010.000 €, έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με ποσό ένταξης 1.150.000 €, συγχρηματοδοτείται δε και από την Περιφέρεια Κρήτης με το ποσό των 860.000 €.

Ειδικότερα η πράξη, αποτελείται από:

Α) το «Υποέργο 1 – Μελέτη», το οποίο έχει ολοκληρωθεί με παραδοτέα του την μελέτη εφαρμογής και τα τεύχη δημοπράτησης των Υποέργων 2 και 3,

Β) το «Υποέργο 2 – Έργο», του οποίου τα τεύχη διαγωνισμού δημοσιεύτηκαν και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν ώστε να πραγματοποιηθεί η ενίσχυση των φέρων οργανισμών των κτιρίων, η ανακαίνιση και αναδιαρρύθμιση με σκοπό την επανάχρηση του συγκροτήματος των κτιριακών υποδομών και

Γ) το «Υποέργο 3 – Προμήθεια», το οποίο αφορά την προμήθεια του εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία του συγκροτήματος ως Κέντρο Πολιτιστικής, Φυσιολατρικής, Αθλητικής και Δια Βίου Μάθησης.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, προβλέπεται η συνολική αναμόρφωση των εγκαταστάσεων με τη δημιουργία χώρων υποδοχής επισκεπτών, δημοτικού γυμναστήριου και αίθουσας εκδηλώσεων. Ενώ, για τη λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης αναμένεται να δημιουργηθούν εκθεσιακός χώρος, χώροι ίντερνετ, δημοτική βιβλιοθήκη καθώς και ειδικά διαμορφωμένος χώρος αναγνωστηρίου.

Παράλληλα, στη μελέτη προβλέπεται η λειτουργία χώρου φιλοξενίας για τις ανάγκες εκπαιδευτικών, ομιλητών, καλλιτεχνών, ερευνητών και επιστημόνων που θα συμμετέχουν στη λειτουργία του Κέντρου, καθώς και η δημιουργία μιας πολυμορφικής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων για την υλοποίηση θεατρικών παραστάσεων και μουσικών εκδηλώσεων. Τέλος, έχει ληφθεί μέριμνα και για την προμήθεια του εξοπλισμού που απαιτείται για τη λειτουργία του συγκροτήματος.

Όπως αναφέρει, σε γραπτή του δήλωση, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός:

«Μετά από προσπάθεια πολλών ετών, με τη βοήθεια και της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειάρχη κ. Σταύρου Αρναουτάκη, καταφέραμε τελικά να ξεπεράσουμε τα όποια εμπόδια και να προχωρήσουμε στη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού του Υποέργου 2, προϋπολογισμού 1,6 εκ. ευρώ, για τη δημιουργία του Κέντρου Πολιτιστικής, Φυσιολατρικής, Αθλητικής και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αμαρίου. Στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η ανάδειξη του αναδόχου προκειμένου να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε τις απαραίτητες διαδικασίες για την έναρξη των εργασιών και στη συνέχεια στην προκήρυξη του διαγωνισμού για το Υποέργο 3 που αφορά την προμήθεια του εξοπλισμού».