Δημοτικές Ενότητες

Ο Δήμος Αμαρίου αποτελείται από τις Δημοτικές Ενότητες Κουρητών και Συβρίτου, έχει έδρα την Αγία Φωτεινή και ιστορική έδρα τον Φουρφουρά.

Δημοτική Ενότητα Κουρητών

Η Δημοτική Ενότητα Κουρητών έχει πληθυσμό 3.014  σύμφωνα με την απογραφή του 2011 και αποτελείται από τις εξής Κοινότητες:

Δημοτική Ενότητα Συβρίτου

Η Δημοτική Ενότητα Συβρίτου έχει πληθυσμό 2.829 σύμφωνα με την απογραφή του 2011 και αποτελείται από τις εξής Κοινότητες: