Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμαρίου θέτει προς Δημόσια Διαβούλευση την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της Δ.Ε. Συβρίτου του Δήμου Αμαρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διατυπώνουν τις απόψεις τους είτε εγγράφως και αποστολή τους στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, είτε ηλεκτρονικά με την αποστολή τους στο email: technical@amari.gov.gr

Αρχεία:

ΣΜΠΕ Συβρίτου_signed

Π1 Π3.1 Π3.2 Π3.3 Π3.4

ΣΧ 03_A Καταλληλότητα ΣΧ 03_B Καταλληλότητα