Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμαρίου θέτει προς Δημόσια Διαβούλευση την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της Δ.Ε. Κουρητών του Δήμου Αμαρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διατυπώνουν τις απόψεις τους είτε εγγράφως και αποστολή τους στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, είτε ηλεκτρονικά με την αποστολή τους στο email: technical@amari.gov.gr

ΣΜΠΕ ΔΕ ΚΟΥΡΗΤΩΝ Δ. ΑΜΑΡΙΟΥ