Ο Δήμος Αμαρίου πραγματοποίησε με επιτυχία τη διανομή προϊόντων στους δικαιούχους του προγράμματος ΤΕΒΑ την 30 και 31 Μαρτίου 2020. Η διανομή πραγματοποιήθηκε κατ’ οίκον, μέσω του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», στο πλαίσιο της τήρησης των μέτρων κατά της εξάπλωσης του COVID-19, παρέχοντας ταυτόχρονα την αναγκαία στήριξη σε όλες τις οικογένειες που δοκιμάζονται καθημερινά και περιμένουν το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας για να ξεπεράσουν τις καθημερινές δυσκολίες.