Διοίκηση

Ο Δήμος Αμαρίου παρέχει υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης στηρίζοντας με τις δράσεις του την οικονομική, πολιτιστική, περιβαλλοντολογική, και κοινωνική ανάπτυξη του δήμου μας.