Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης και την στήριξη των Δήμων, έχει δημιουργήσει μια κινητή μονάδα με σκοπό την αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά που φοιτούν στην Γ΄ έως και ΣΤ΄ τάξη του δημοτικού σχολείου και την παροχή βραχείας συμβουλευτικής υποστήριξης στην οικογένειά τους. Το έργο επιδιώκει να βοηθήσει τα παιδιά και τους γονείς τους να διαχειριστούν σωστά τη μαθησιακή δυσκολία και να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Ας μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να επιτυγχάνουν υψηλούς εκπαιδευτικούς στόχους με κατάλληλες παιδαγωγικές τεχνικές και μεθόδους και με την κατάλληλη καθοδήγηση των γονέων τους.

Μια διεπιστημονική ομάδα σας περιμένει για να εντοπίσει τη φύση, το βάθος και την έκταση του προβλήματος για να αξιολογήσει τυχόν δυσκολίες και να βοηθήσει εσάς και το παιδί σας. Ειδικευμένοι ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί, λογοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί και νοσηλευτές καταρτίζουν εξατομικευμένο σχέδιο υποστήριξης με στόχο την μαθησιακή και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού για τη σωστή αντιμετώπιση της μαθησιακής δυσκολίας.

Καλούνται λοιπόν οι γονείς που έχουν παιδιά που φοιτούν από την Γ΄ έως την ΣΤ΄ Δημοτικού και παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες (στη γραφή, την ανάγνωση και τη μέτρηση αριθμών, στην προφορά λέξεων και στην κατανόηση απλών κειμένων κ.α.) και δεν έχουν αξιολογηθεί από άλλη υπηρεσία τα 2 προηγούμενα χρόνια, να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα στο Δήμο Αμαρίου στα τηλ. 2833340103/40212