Στην ολοκλήρωση μελέτης για την εγκατάσταση και λειτουργία Παιδικού Σταθμού – Μονάδας Απασχόλησης Παιδιών στο χώρο του ανενεργού Δημοτικού Σχολείου στον οικισμό Θρόνος, προχώρησε πρόσφατα η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμαρίου, κατόπιν σχετικής εντολής του Δημάρχου Αμαρίου κ. Παντελή Μουρτζανού.

Συγκεκριμένα, η μελέτη περιλαμβάνει μια σειρά απαραίτητων εργασιών διαμόρφωσης του υφιστάμενου δημοτικού χώρου προκειμένου να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας, παρέχοντας με αυτό τον τρόπο κατάλληλες υπηρεσίες για τη φιλοξενία παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας.

Παράλληλα, στη μελέτη ενσωματώνεται και η τροποποίηση των προδιαγραφών του έργου κατασκευής της παιδικής χαράς στον ίδιο χώρο, η οποία έχει δρομολογηθεί να κατασκευαστεί στο βόρειο τμήμα της αυλής του ανενεργού σήμερα Δημοτικού Σχολείου, έτσι ώστε να μπορεί να συνδυαστεί η χρήση της με ασφάλεια και για παιδιά των προβλεπόμενων ηλικιών εγγραφής κατά τη λειτουργία της νέας μονάδας.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα και ενσωματώνουν, μεταξύ άλλων, μια σειρά εργασιών διαρρύθμισης στον εσωτερικό χώρο του κτηρίου, τη δημιουργία των απαιτούμενων χώρων φιλοξενίας (αίθουσα απασχόλησης, ειδικοί χώροι υγιεινής, χώρος προσωπικού, αποθήκη τροφίμων κ.α.), την τοποθέτηση νέου ειδικού δαπέδου στους χώρους απασχόλησης των παιδιών, τη συντήρηση των υφιστάμενων ξύλινων κουφωμάτων, την τοποθέτηση κατάλληλων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων ασφαλείας για τα παιδιά, τη διάνοιξη νέας εισόδου, τη τροποποίηση της ηλεκτρολογικής και υδραυλικής εγκατάστασης, επισκευές στην επικάλυψη της στέγης, καθώς και εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο προκειμένου να καταστεί λειτουργικός και ασφαλής.

 

Όπως αναφέρει, σε γραπτή του δήλωση, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός:

 

«Με την ολοκλήρωση της μελέτης και την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την υλοποίηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία εργασιών διαμόρφωσης του ανενεργού Δημοτικού Σχολείου στο Θρόνος, ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία και τη λειτουργία του πρώτου δημοτικού Παιδικού Σταθμού – Μονάδας Απασχόλησης Παιδιών στο Δήμο μας.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα συλλογικό αίτημα νέων γονέων του Δήμου μας στο οποίο, όπως οφείλαμε, ανταποκριθήκαμε άμεσα. Αυτή ήταν άλλωστε και η προσωπική μου δέσμευση, όταν μου τέθηκε το θέμα, σε μια ευρεία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγους μήνες με μητέρες μικρών παιδιών του Δήμου μας στο Δημαρχείο στην Αγ. Φωτεινή. Μεθοδικά, αναζητήσαμε κάθε πιθανή εναλλακτική και γρήγορη λύση για να μπορέσουν τα παιδιά μας, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και εκπαίδευσης.

Η λειτουργία ενός παιδικού σταθμού – μονάδας απασχόλησης παιδιών συγχρόνων προδιαγραφών, αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των νέων γονέων και των παιδιών τους στο Δήμο μας. Με την ολοκλήρωση του έργου, πολλοί γονείς, κυρίως εργαζόμενοι, θα είναι σίγουροι ότι το παιδί τους παραμένει κάπου ασφαλές τις ώρες της εργασίας τους και μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει την κοινωνικοποίησή του, σε ένα περιβάλλον που διδάσκεται τις κοινωνικές δεξιότητες και αναπτύσσει τις γνωστικές του ικανότητες.

Ως Δημοτική Αρχή, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των συνδημοτών μας, συνεχίζουμε μεθοδικά να εργαζόμαστε για την ενίσχυση των υποδομών του Δήμου μας λειτουργώντας πάντοτε με στόχο το κοινό καλό και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας».