ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ Π.Ι ΝΙΘΑΥΡΗΣ (τηλ. 2833031224)

 • Τετάρτη 05/04/2023: Θα βρίσκεται στη Νίθαυρη και θα εξυπηρετεί τις  ανάγκες των κατοίκων Νίθαυρης , Λοχριάς,  Πλατάνου,  Αποδούλου,  Αγίου Ιωάννη,  Αγία Παρασκευής.
 • Τετάρτη 12/04/2023: Θα βρίσκεται στη Νίθαυρη και θα εξυπηρετεί τις  ανάγκες των κατοίκων Νίθαυρης , Λοχριάς,  Πλατάνου,  Αποδούλου,  Αγίου Ιωάννη,  Αγία Παρασκευής.
 • Τετάρτη 19/04/2023: Θα βρίσκεται στη Νίθαυρη και θα εξυπηρετεί τις  ανάγκες των κατοίκων Νίθαυρης , Λοχριάς,  Πλατάνου,  Αποδούλου,  Αγίου Ιωάννη,  Αγία Παρασκευής.
 • Πέμπτη 27/04/2023:  Θα βρίσκεται στη Νίθαυρη και θα εξυπηρετεί τις  ανάγκες των κατοίκων Νίθαυρης , Λοχριάς,  Πλατάνου,  Αποδούλου,  Αγίου Ιωάννη,  Αγία Παρασκευής.

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ Π.Ι ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ (τηλ. 2833041215)

 • Τετάρτη 05/04/2023: Θα βρίσκεται στο Φουρφουρά και θα εξυπηρετεί τις  ανάγκες των κατοίκων Βιζαρίου.
 • Πέμπτη 06/04/2023:  Θα βρίσκεται στο Φουρφουρά και θα εξυπηρετεί τις  ανάγκες των κατοίκων Φουρφουρά
 • Τετάρτη 12/04/2023: Θα βρίσκεται στο Φουρφουρά και θα εξυπηρετεί τις  ανάγκες των κατοίκων Κουρουτών
 • Τετάρτη 19/04/2023: Θα βρίσκεται στο Φουρφουρά και θα εξυπηρετεί τις  ανάγκες των κατοίκων Πλατανίων
 • Πέμπτη 20/04/2023:  Θα βρίσκεται στο Φουρφουρά και θα εξυπηρετεί τις  ανάγκες των κατοίκων Φουρφουρά
 • Τετάρτη 26/04/2023: Θα βρίσκεται στο Φουρφουρά και θα εξυπηρετεί τις  ανάγκες των κατοίκων Πετροχώριου και  Λαμπιωτών
 • Πέμπτη 27/04/2023:  Θα βρίσκεται στο Φουρφουρά και θα εξυπηρετεί τις  ανάγκες των κατοίκων Φουρφουρά

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ Π.Ι ΜΕΡΩΝΑ (τηλ. 2833022253)

 • Δευτέρα 10/04/2023: Θα βρίσκεται στο Μέρωνα και θα εξυπηρετεί τις  ανάγκες των κατοίκων Μέρωνα , Ελένες , Μεσονήσια , Γερακάρι , Βρύσες, Δρυγιές, Άνω Μέρους
 • Τετάρτη 26/04/2023: Θα βρίσκεται στο Μέρωνα και θα εξυπηρετεί τις  ανάγκες των κατοίκων Μέρωνα , Ελένες , Μεσονήσια , Γερακάρι , Βρύσες, Δρυγιές, Άνω Μέρους