Σας ενημερώνουμε ότι άνοιξε η πλατφόρμα για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις του λοιπού επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών για άγονες θέσεις.
Η πλατφόρμα του λοιπού επικουρικού προσωπικού θα είναι ανοιχτή από την Τρίτη 30/06/2020 στις 13:00 έως και την Πέμπτη 9/7/2020 στις 24:00. Το κοινό μπορεί να καταθέσει αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://loipoepikouriko.moh.gov.gr/.

Οι επιλέξιμες ειδικότητες για το Κ.Υ. Αγίας Φωτεινής είναι:
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ / ΠΛΥΝΤΩΝ-ΝΤΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ