Ιστορικό

Ο Δήμος Αμαρίου αποτελεί Δήμο της Περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε την 1η Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με τον Νόμο 3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Συβρίτου και Κουρητών. Ο Δήμος Αμαρίου με συνολική έκταση 278,85 τ.χλμ., βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, στα όρια με την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Συνορεύει στα βόρεια με τους Δήμους Ρεθύμνης και Μυλοποτάμου, ενώ στα νότια με τους Δήμους Φαιστού και Αγίου Βασιλείου. Διοικητικά υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011, ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται σε 5.915 κατοίκους. Έδρα του Δήμου είναι η Αγία Φωτεινή και ιστορική έδρα ο Φουρφουράς.