Εξαιτίας της ανομβρίας και της αλλαγής των κλιματολογικών συνθηκών που παρατηρήθηκαν φέτος σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Αμαρίου, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης, απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους δημότες όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου μας, προκειμένου να περιορίσουν τις καταναλώσεις και την άσκοπη χρήση νερού τους επόμενους μήνες.

Οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες και ο χαμηλός εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα λόγω των μικρής κλίμακας βροχοπτώσεων που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα, επιφέρει σημαντικές επιβαρύνσεις σε ότι αφορά τις ανάγκες άρδευσης των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος λειψυδρίας να είναι έντονος και ορατός.

Στόχος μας είναι η ομαλή υδροδότηση όλων των οικισμών, προς αποφυγή λήψης κατασταλτικών μέτρων (απαγόρευση χρήσης νερού ύδρευσης σε μη βασικές χρήσεις, απαγόρευση χρήσης νερού σε αγροτικές καλλιέργειες, περιοδικές διακοπές νερού, αύξηση του τιμολογίου για τις μεγάλες καταναλώσεις κ.α.).

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται όλοι οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου μας να ενημερώσουν άμεσα την Υπηρεσία ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης για τυχόν διαρροές στα κοινόχρηστα δίκτυα. Παράλληλα, καλούνται να ενημερώσουν τους δημότες προκειμένου να φροντίσουν να διορθώσουν άμεσα τυχόν διαρροές εντός των οικιών – αγροτεμαχίων τους, προκειμένου να μειωθούν δραστικά ενδεχόμενες διαρροές που επιβαρύνουν την κατανάλωση.

Τέλος, είναι αυτονόητο και αναγκαίο να μειώσουμε στο ελάχιστο δυνατό την κατανάλωση νερού, κάνοντας χρήση με ορθολογικό τρόπο. Οφείλουμε όλοι να δείξουμε υπευθυνότητα προκειμένου να εξασφαλίσουμε επάρκεια νερού κατά τους θερινούς μήνες.

Ο Δήμαρχος Αμαρίου

 Παντελής Μουρτζανός