Με την 150/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 30/11/2020, εγκρίθηκε ο Κανονισμός Κοιμητηρίων του Δήμου Αμαρίου.

Αρχείο: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ