Κοινωνική Πολιτική

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αμαρίου λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2012 και στεγάζεται σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. Βυζαρίου.

Ο πρωταρχικός σκοπός ίδρυσης του είναι κοινωνική προστασία και μέριμνα των ευπαθών κατοίκων του δήμου μας, που πλήττονται από τις συνέπειες της μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Η δράση στοχεύει στην ανακούφιση νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα  καλύπτοντας πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης.

Ταυτόχρονα κινητοποιεί και ευαισθητοποιεί τον πληθυσμό του Δήμου μας, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις για να συνδράμουν στην προσπάθεια στήριξης και αλληλεγγύης προς τις οικονομικά αδύναμες και ευπαθείς ομάδες.

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αμαρίου απαρτίζεται από τους:

  • Ψαρουδάκη Εμμανουήλ, Πρόεδρος
  • Περνιεντάκη Ελευθερία, μέλος
  • Κόκκινο Νικόλαο, μέλος
  • Μπουρδελή Νίκη, μέλος

Οι ωφελούμενες οικογένειες του Κοινωνικό Παντοπωλείου έπειτα από έλεγχο των δικαιολογητικών τα οποία προσκόμισαν ανέρχονται στις σαράντα οκτώ (48).

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αμαρίου έχει σαν στόχο την όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των δημοτών μας που βρίσκονται σε δυσμενείς οικονομικές συνθήκες.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ελένη Δημητράκη

Τηλ: 28333 40103

Fax: 28333 40111

Email: boitheiaamariou@gmail.com

Το πρόγραμμα ’’Βοήθεια στο Σπίτι’’ λειτουργεί στο Δήμο Αμαρίου από το 2002 προσφέροντας στους δημότες μας σημαντικές υπηρεσίες που αναβάθμισαν την ποιότητα ζωής μοναχικών και ηλικιωμένων ατόμων με προβλήματα υγείας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Ομάδα στόχου του προγράμματος είναι ηλικιωμένα άτομα και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ)

Σκοπός του προγράμματος είναι η παραμονή των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη καθώς και από εθελοντές και κοινωνικούς φορείς της κοινότητας, σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, ώστε να αποκτήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία και κοινωνική ευημερία.

Το πρόγραμμα δίδει προτεραιότητα:

Α) στην φροντίδα των ηλικιωμένων που ζουν μόνοι τους μόνιμα ή ορισμένες ώρες της ημέρας και δεν αυτοεξυπηρετούνται σε ικανοποιητικό βαθμό και σε αυτούς που το εισόδημα τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης.

Β) στα ΑμΕΑ που ζουν μόνα τους ή με την οικογένειά τους και αντιμετωπίζουν κινδύνους απομόνωσης, αποκλεισμού επιβίωσης, υπερβολικής επιβάρυνσης και κρίσης της οικογένειάς τους και κινδυνεύουν πρώιμα ή σε υπέρμετρο βαθμό να κάνουν χρήση ιδρυματικής φροντίδας και να υποστούν επιδείνωση της ποιότητας ζωής τους.

Το πρόγραμμα παρέχει υπηρεσίες: Κοινωνικής Εργασίας, Νοσηλευτικής Φροντίδας και Οικογενειακής Βοήθειας, όπως περιγράφονται παρακάτω:

Κοινωνική εργασία: έρευνα, προσδιορισμός και φροντίδα για την επίλυση των αναγκών και των προβλημάτων του εξυπηρετούμενου, εμψύχωση και υποστήριξη του ατόμου, συμβουλευτική και στήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος, συνεργασία με αρμόδιους κοινωνικούς και προνοιακούς φορείς (Νοσοκομεία, Κοινωνική Πρόνοια κ.α.), μέριμνα για τη βελτίωση της χρήσης και της προσπέλασης του χώρου του εξυπηρετούμενου, διευκόλυνση για την κάλυψη των αναγκών τους για επικοινωνία, ενημέρωση, πολιτιστική και κοινωνική συμμετοχή.

Νοσηλευτική φροντίδα: υπηρεσίες ενεσοθεραπείας, μετρήσεων πίεσης, σακχάρου και χοληστερίνης, αιμοληψίας (μετά από σύσταση γιατρού) και φροντίδας μικροτραυμάτων , φροντίδα κάλυψης αδυναμιών αυτοεξυπηρέτησης σε κλινήρεις αρρώστους, βοήθεια στη σίτιση υποβοήθηση σωματικών λειτουργιών τους και καθαριότητάς τους, πληροφόρηση και εκπαίδευση του εξυπηρετούμενου και της οικογένειάς του για την εφαρμοζόμενη θεραπευτική αγωγή, ενημέρωση για τους τρόπους βελτίωσης της υγείας του εξυπηρετούμενου και στήριξη της οικογένειάς του, συνοδεία (όπου απαιτείται) σε ιδρύματα και υπηρεσίες.

Οικογενειακή Βοήθεια: υπηρεσίες οικιακής βοηθητικής φροντίδας και ικανοποίησης πρακτικών αναγκών διαβίωσης. Φροντίδα για την καθαριότητα του εξυπηρετούμενου (πλύσιμο ρούχων, μπάνιο), την αγορά φαρμάκων και τροφίμων, την εκπαίδευση σε οικιακές εργασίες όπου υπάρχει ανάγκη και δυνατότητα από τον εξυπηρετούμενο, καθώς και διάφορων άλλων ενεργειών όπως, εξόφληση λογαριασμών, καθαριότητα σπιτιού, βοήθεια στη διαμόρφωση του χώρου και μαγείρεμα (όπου απαιτείται).Τέλος προσφέρει ανθρώπινες υπηρεσίες όπως συντροφιά και συζήτηση.

Οι υπηρεσίες αυτές σε καμία περίπτωση δεν έχουν σαν στόχο την υποκατάσταση της οικογενειακής φροντίδας (όταν αυτή υφίσταται) αλλά την υποβοήθηση και συμπλήρωσή της.

Στον Δήμο μας λειτουργούν δύο Μονάδες του προγράμματος ’’Βοήθεια στο Σπίτι’’, μία στη Δημοτική Ενότητα Κουρητών και μία στη Δημοτική Ενότητα Συβρίτου.

Το προσωπικό που απασχολείται στην κάθε Μονάδα είναι:

  • Μία (1) Κοινωνική Λειτουργός
  • Μία (1) Νοσηλεύτρια
  • Δύο (2) Οικογενειακοί Βοηθοί

Στοιχεία επικοινωνίας:

Δημοτική Ενότητα Κουρητών

Ελένη Δημητράκη

Τηλ: 28333 40103

Fax: 28333 40111

Email: boitheiaamariou@gmail.com

Δημοτική Ενότητα Συβρίτου

Σοφία Σταυρουλάκη

Τηλ: 28333 40202

Fax: 28333 40223

Email: bohtheiass@yahoo.gr