Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ

 

Περισσότερες πληροφορίες 

Ειρήνη Τσεκούρα

Περιφέρεια Κρήτης

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ρεθύμνου

Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής

Αμπελουργικό Μητρώο

Δημητρακάκη 17, 74132, Ρέθυμνο

(     +30  2831343803

*      etsekoura@crete.gov.gr

         www.crete.gov.gr |  [www.incrediblecrete.gr]www.incrediblecrete.gr