Στους Δήμους της χώρας που διεκδικούν μείωση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων για τις τιμές ζώνης της χωρικής αρμοδιότητας του προστέθηκε με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος Αμαρίου.

Έπειτα από σχετική εισήγηση του Δημάρχου κ. Παντελή Μουρτζανού, το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε τη Δευτέρα στην έκδοση γνωμοδοτικής απόφασης μείωσης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων για τις τιμές ζώνης της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Αμαρίου κατά 30% προκειμένου να διαμορφωθεί μια πιο δίκαιη και ορθολογική προσέγγιση της Πολιτείας στο εν λόγω ζήτημα από το Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αμαρίου, η εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξιών που τέθηκαν σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2022 έχει δυστυχώς επιφέρει μια σειρά αρνητικών επιπτώσεων στην ήδη επιβαρυμένη οικονομική κατάσταση την οποία βιώνουν καθημερινά οι δημότες, καθώς παρατηρείται σημαντική αναντιστοιχία σε σχέση με τις πραγματικές αξίες που προσδιορίζει η αγορά βάσει προσφοράς και ζήτησης. Γεγονός που όπως επισημάνθηκε επιφέρει παράλογες φορολογικές επιβαρύνσεις σε ότι αφορά τις μεταβιβάσεις ακινήτων, τον υπολογισμό και την πληρωμή σχετικών φόρων και τελών, καθώς και τον υπολογισμό των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης, που αφορούν στο τεκμήριο της κατοικίας.