Νομικά Πρόσωπα & Επιχειρήσεις

ΑΜΑΡΙ ΑΕ ΟΤΑ

Σχολή Ασωμάτων Τ.Κ. 74061, Τηλ. 6972261680

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΑΚΗ-ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΜΕΛΗ:
ΚΡΥΟΒΡΥΣΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΣ
ΛΙΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΗ:
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ

Φουρφουράς Τ.Κ. 74061, Τηλ. 283333 40103

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Λίτινας Ελευθέριος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ψαρουδάκης Εµµανουήλ

ΜΕΛΗ:
Βασιλάκη – Διαµαντάκη Στυλιανή
Ιερωνυµάκη – Σταθοπούλου Ασηµένια
Ζαχαριουδάκης Ζαχαρίας
Κωστάκης Εµµανουήλ
Τρουλλινός Γεώργιος

ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΗ:
Καλοµενόπουλος Εµµανουήλ
Ψαρουδάκη Χρυσούλα του Κριτ.
π. Κυριάκος Καπελώνης
π. Γεώργιος Αντωνάκης
Κοκονάς Τζανής
Κουτελιδάκης Κων/νος
Μαρκίδης Νικόλαος

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ψαρουδάκης Εµµανουήλ – Δημ. Σύμβουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χαριτάκη – Μανουσάκη Ζηνοβία – Δημ. Σύμβουλος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Μουρτζανός Γεώργιος   – Δημ. Σύμβουλος
Πατένας Κων/νος          – Δημ. Σύμβουλος
Παραδεισανός Αδάµ     – Δημ. Σύμβουλος
Κοκονάς Τζανής            – Δημ. Σύμβουλος
Παντελιδάκης Ιωάννης  – ∆/ντης ∆ηµ. Σχολείου Αποστόλων
Φαρµάκη Ελένη             – Δ/ντρια Δημ. Σχολείου Πλατάνου
Κότιου Μαρία                 – Δ/ντρια Δημ. Σχολείου Φουρφουρά
Νικολουδάκη Ελένη        – Εκπρόσωπος Νηπιαγωγείου Φουρφουρά
Νεονάκη Ειρήνη              – Εκπρόσωπος Συλλόγου γονέων Συβρίτου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Βασιλάκη – ∆ιαµαντάκη Στυλιανή          – Δηµ. Σύµβουλος
Ιερωνυµάκη– Σταθοπούλου Ασηµένια   – Δηµ. Σύµβουλος
Λίτινας Ελευθέριος                                 – Δηµ. Σύµβουλος
Σπινθουράκης Χαράλαµπος                   – Δηµ. Σύµβουλος
π. Αλέξανδρος Πιπεράκης                      – Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων Φουρφουρά

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψαρουδάκης Εµµανουήλ – Δημ. Σύμβουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χαριτάκη – Μανουσάκη Ζηνοβία – Δημ. Σύμβουλος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Μουρτζανός Γεώργιος                   – Δημ. Σύμβουλος
Πατένας Κων/νος                          – Δημ. Σύμβουλος
Παραδεισανός Αδάµ                     – Δημ. Σύμβουλος
Κοκονάς Τζανής                            – Δημ. Σύμβουλος
Σταυριδάκη Μαρία – Μαγδαληνή   –  Δ/ντρια Γυµνασίου Συβρίτου
Τυροκοµάκης Νικόλαος                 – Δ/ντης Γυμνασίου Φουρφουρά
Καµπακίδη Σοφία                          – Δ/ντρια Λυκείου Φουρφουρά
Λεµονάκη Ελένη                            – Εκπρόσωπος µαθητικής κοινότητας Φουρφουρά
Γαβρά Αικατερίνη                          – Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων Συβρίτου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Βασιλάκη – ∆ιαµαντάκη Στυλιανή          – Δηµ. Σύµβουλος
Ιερωνυµάκη– Σταθοπούλου Ασηµένια  – Δηµ. Σύµβουλος
Λίτινας Ελευθέριος                                – Δηµ. Σύµβουλος
Σπινθουράκης Χαράλαµπος                  – Δηµ. Σύµβουλος
π. Εµµανουήλ ∆ιαµαντάκης                   – Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων Φουρφουρά