Προχωρούν τα έργα κατασκευής, συντήρησης και επισκευής αργολιθοδομών σε Βυζάρι, Κουρούτες και Φουρφουρά

Στην υπογραφή δύο νέων συμβάσεων που αφορούν την κατασκευή δύο σημαντικών έργων στο Δήμο Αμαρίου προέβη, το πρωί της Παρασκευής παρουσία του αναδόχου, ο Δήμαρχος Αμαρίου, κ. Παντελής Μουρτζανός.

Η πρώτη σύμβαση αφορά την κατασκευή δύο νέων δεξαμενών ύδρευσης εσωτερικού όγκου 250 κ.μ. στις κοινότητες Πλατάνου και Λοχριάς με σκοπό την αντιμετώπιση των φαινομένων λειψυδρίας. Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα από τη ΣΑΕ – 055 στην οποία είναι ενταγμένο με ενάριθμο 2001ΣΕ05500002 για «Εκτέλεση εργασιών από τους Ο.Τ.Α. της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας», έχει συνολικό προϋπολογισμό 200.000,00 και προβλέπει παράλληλα τις απαραίτητες εργασίες για την επέκταση των υφιστάμενων δικτύων για την πλήρη λειτουργικότητα των νέων έργων.

Η δεύτερη σύμβαση αφορά το έργο «Επισκευή και συντήρηση υφιστάμενων αργολιθοδομών σε Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Κουρητών», συνολικού προϋπολογισμού 86.160,00 €, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα από τη ΣΑΕ – 055 με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010. Το εν λόγω έργο έχει ως αντικείμενο σημαντικές εργασίες κατασκευής, συντήρησης και επισκευής αργολιθοδομών στις Κοινότητες Βυζαρίου, Κουρουτών και Φουρφουρά.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο Δήμαρχος Αμαρίου, κ. Παντελής Μουρτζανός, δήλωσε τα εξής:

«Σε ότι αφορά το πρώτο έργο, με την κατασκευή των δύο νέων δεξαμενών σε Πλάτανο και Λοχριά αναμένεται να μειωθεί σημαντικά το σοβαρό πρόβλημα της λειψυδρίας στις δύο αυτές κοινότητες. Σε ότι αφορά το δεύτερο έργο, οι εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης, αλλά και κατασκευής νέων αργολιθοδομών στο Βυζάρι, τις Κουρούτες και τον Φουρφουρά αποσκοπούν στην αντιστήριξη πρανών και τη προστασία από καταπτώσεις. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας ιεραρχεί και αντιμετωπίζει, στο μέτρο του δυνατού, τα προβλήματα που υπάρχουν ή δημιουργούνται σε όλους τους οικισμούς σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ένα εκτεταμένο τεχνικό πρόγραμμα το οποίο εξελίσσεται σταδιακά σε όλους τους οικισμούς του Δήμου μας».