Οικονομική Υπηρεσία

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Αγία Φωτεινή Αμαρίου,   Τ.Κ. 74061,   Email: economic@amari.gov.gr
Fax: 28330 22104

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Τρουλλινός Νεκτάριος,
Δ/ντής Οικον. &  Διοικητικών Υπηρεσιών
       28333 40208
Μπικάκη Ευαγγελία,
Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας
       28333 40214
Στρατιδάκης Λυκούργος,
Ταμειακή Υπηρεσία
       28333 40205
Ντασκαγιάννη Αγγελική,
Τμήμα Εσόδων (Έσοδα από Ύδρευση, Άρδευση, Αποχέτευση, Τ.Α.Π – Δ.Τ – Δ.Φ, Πρόστιμα κ.ο.κ.)
       28333 40209
Τμήμα Προμηθειών        28333 40207

Έκδοση εγγράφων

Για έκδοση εγγράφων από την Οικονομική Υπηρεσία, παρακαλούμε επιλέξτε από την παρακάτω λίστα την περίπτωση που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε και συμπληρώστε τις αντίστοιχες αιτήσεις. Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τα υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως (με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του), είτε μέσω του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, είτε ηλεκτρονικώς εφόσον αυτό είναι εφικτό έπειτα από συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
1. Αίτηση
2. Αποδεικτικό κυριότητας (Ε9, Συμβολαιογραφική πράξη κλπ)
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
1.Αίτηση
ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ
1. Αίτηση
2. Αποδεικτικό κυριότητας (Ε9, Συμβολαιογραφική πράξη κλπ)
3. Λογαριασμός ΔΕΗ
Λοιπά αιτήματα
Για την υποβολή λοιπών αιτημάτων συμπληρώνετε την Αίτηση και υποβάλλετε τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που απαιτούνται έπειτα από συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου