Συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου

Η αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού του Πλατύ ποταμού και η πορεία υλοποίησης του ομώνυμου φράγματος και των δύο λιμνοδεξαμενών στην περιοχή Ελενών – Γερακαρίου, απασχόλησαν το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου κατά την τελευταία συνεδρίαση που έλαβε χώρα το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης.

Ολοκλήρωση της Αναγνωριστικής Μελέτης για τις δύο λιμνοδεξαμενές
Αρδευτικά δίκτυα 6.460 στρ. στην περιοχή Γερακαρίου – Ελενών

Κατά την ενημέρωση του προς το σώμα, ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός αναφέρθηκε εκτενώς στα μέχρι σήμερα δεδομένα και τις θετικές εξελίξεις που επέφερε η ολοκλήρωση της Αναγνωριστικής Μελέτης που αφορά την κατασκευή των δύο λιμνοδεξαμενών με ωφέλιμη χωρητικότητα 330.000 m3 και 600.000 m3 αντίστοιχα. Όπως ανέφερε, μέσα από πέντε προτεινόμενες αρδευτικές ζώνες υπολογίζεται ότι θα αρδευτούν περί τα 6.460 στρέμματα στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Μεσονήσια, Ελένες, Γερακάρι, Καρδάκι, Βρύσες, Δρυγιές Άνω Μέρος, Αμάρι, Οψυγιάς, Μέρωνας και Μοναστηράκι, επιλύοντας με αυτό τον τρόπο σημαντικά προβλήματα άρδευσης στην περιοχή. Μάλιστα, όπως υπογράμμισε σε αρχικό στάδιο η Αναγνωριστική Μελέτη δεν προέβλεπε το οροπεδίου του Αγίου Τίτου, το οποίο έπειτα από τεκμηριωμένες παρατηρήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου συμπεριλήφθη.

Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Αμαρίου, βασικό πλεονέκτημα των δύο λιμνοδεξαμενών έναντι της αρχικής επιλογής του τότε φράγματος Γερακαρίου, αποτελεί η άρδευση των εν λόγω περιοχών, στην πλειοψηφία τους, με φυσική ροή, γεγονός που περιορίζει σημαντικά το κόστος για τους δημότες.

Συμπληρωματικά αρδευτικά δίκτυα 3.100 στρ. στην Αμπαδιά

Σε ότι αφορά τα αρδευτικά δίκτυα στην ευρύτερη περιοχή της Αμπαδιάς, για τους οικισμούς που δεν είχαν συμπεριληφθεί στις αρχικές μελέτες του φράγματος του Πλατύ ποταμού, ο Δήμαρχος Αμαρίου, αναφέρθηκε εκτενώς στις προσπάθειες που κατέβαλε όλο το προηγούμενο διάστημα η Δημοτική Αρχή, προκειμένου, όπως σημείωσε να διορθωθούν σημαντικές παραλήψεις στις αρχικές μελέτες μέσω της διαδικασίας της Αναγνωριστικής Μελέτης του αντισταθμιστικού έργου κατασκευής των δύο λιμνοδεξαμενών. Όπως σημείωσε, επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας αποτελεί η παράλληλη αποτύπωση, στο πλαίσιο της Αναγνωριστικής Μελέτης, συμπληρωματικών αρδευτικών δικτύων 3.100 στρεμμάτων, τα οποία θα ενσωματωθούν στις αρχικές μελέτες του φράγματος του Πλατύ, και αφορούν την άρδευση στην περιοχή των οικισμών Αποδούλου, Άρδακτος, Βαθιακό, Λοχριά, Νίθαυρη, Πλάτανος, Ρίζικας και Σάτα.

Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση της Οριστικής Μελέτης
Εντός του 2ου τριμήνου του 2023 η προκήρυξη της

Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με την χρηματοδότηση του έργου, ο κ. Μουρτζανός, παρέθεσε προς το σώμα πρόσφατο έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Υδραυλικών Έργων και Κτηριακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κ. Αντώνη Κοτσώνη, σύμφωνα με το οποίο η προεκτιμώμενη αμοιβή της οριστικής μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», θα είναι περίπου 3.000.000 €, ενώ η προκήρυξη της, εκτός απροόπτου, αναμένεται εντός του 2ου τριμήνου του 2023.

Σύμφωνα με τον κ. Κοτσώνη, για τη νέα μελέτη υπάρχει διασφαλισμένη πίστωση στη ΣΑΜ072 στον ενάριθμο 2017ΣΜ07200009, από το οποίο ήδη πληρώνονται οι συμβάσεις του Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση του έργου, η Αναγνωριστική Μελέτη, καθώς και η σύμβαση των επιστημόνων εγνωσμένου κύρους για τον έλεγχο των μελετών του φράγματος Πλατύ Ν. Ρεθύμνου Κρήτης και τη σύνταξη της σχετικής Έκθεσης.

Τα δύο έργα διαχωρίστηκαν πριν την απόφαση για τις δύο λιμνοδεξαμενές

Απαντώντας στους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης ότι το έργο κατασκευής του φράγματος Πλατύ και των δύο λιμνοδεξαμενών θα πρέπει να προχωρήσουν ενιαία και αδιαίρετα, ο κ. Μουρτζανός υπενθύμισε προς το σώμα, πως οι προμελέτες και οριστικές μελέτες που αφορούν το φράγμα του Πλατύ είχαν εκπονηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο είχε τότε την αρμοδιότητα, πριν αναλάβει η υφιστάμενη Δημοτική Αρχή, καθώς η μόνη απόφαση που εκκρεμούσε, τότε, ήταν αυτή της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων.

Ο Δήμαρχος Αμαρίου επισήμανε πως, σύμφωνα με την επίσημη απάντηση του κ. Κοτσώνη, το Υπουργείο προχώρησε στο διαχωρισμό των δύο έργων πριν την απόφαση για μια μικρότερης κλίμακας παρέμβαση στην περιοχή του Γερακαρίου – Ελενών, με την κατασκευή δύο λιμνοδεξαμενών έναντι του φράγματος Γερακαρίου. Μια απόφαση, η οποία σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, λήφθηκε με βάση το γεγονός ότι για το φράγμα Γερακαρίου δεν είχαν εκπονηθεί τεχνικές μελέτες, εκτός της αναγνωριστικής γεωλογικής μελέτης και επιπλέον, στην ισχύουσα ΑΕΠΟ, το τότε φράγμα Γερακαρίου, περιγράφεται με λανθασμένα γεωμετρικά στοιχεία. Συνεπώς το έργο του τότε φράγματος Γερακαρίου δεν είχε ωριμότητα προς δημοπράτηση σύμφωνα με τον ν.4412/2016, σε αντίθεση με το έργο κατασκευής του φράγματος του Πλατύ και των αρδευτικών δικτύων, για τα οποία υπήρχαν εγκεκριμένες οριστικές μελέτες και εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι, συνεπώς το έργο ήταν έτοιμο να προχωρήσει προς δημοπράτηση.

Τέλος, ο κ. Μουρτζανός, απευθυνόμενος στο σώμα, ζήτησε την συναίνεση, την συνεργασία και τις τεκμηριωμένες προτάσεις όλων των δυνάμεων μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε να επιτευχθεί σε όλα τα σοβαρά ζητήματα και μεγάλα έργα που αφορούν το Δήμο, το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα προς όφελος των δημοτών του Αμαρίου.