Σε 6.210 στρεμ. υπολογίζεται η καθαρή επιφάνεια άρδευσης στους πέριξ οικισμούς

Ολοκληρώθηκε η αναγνωριστική μελέτη για την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας κατασκευής, τη χωροθέτηση και τον προσδιορισμό των βασικών χαρακτηριστικών των δύο λιμνοδεξαμενών στην περιοχή των οικισμών Γερακαρίου – Ελενών και των σχετικών αρδευτικών δικτύων της ευρύτερης περιοχής από τη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σύμφωνα με τα τεχνικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των προς μελέτη έργων, τα οποία μελετήθηκαν σε προκαταρκτικό στάδιο, η ωφέλιμη χωρητικότητα της πρώτης λιμνοδεξαμενής υπολογίζεται στα 330.000 m3, ενώ της δεύτερης και μεγαλύτερης αναμένεται να αγγίζει τα 600.000 m3. Αντίστοιχα, οι τέσσερις προτεινόμενες αρδευτικές ζώνες, που θα τροφοδοτούνται από τις δυο λιμνοδεξαμενές, αναμένεται να αρδεύσουν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις περί τα 6.210 στρέμματα στους οικισμούς Μεσονήσια, Ελένες, Γερακάρι, Καρδάκι, Βρύσες, Δρυγιές, Άνω Μέρος, Αμάρι, Οψυγιάς και Μοναστηράκι.

Επιπρόσθετα, η αναγνωριστική μελέτη ενσωματώνει συμπληρωματικά αρδευτικά δίκτυα κατά μήκος του αγωγού μεταφοράς του πλεονάζοντος όγκου νερού προς τη Μεσσαρά, με τις προτεινόμενες ζώνες άρδευσης να υπολογίζεται ότι θα καλύπτουν καθαρή επιφάνεια 3.100 στρέμματα στις περιοχές των οικισμών Αποδούλου, Άρδακτος, Βαθιακό, Λοχριά, Νίθαυρη, Πλάτανος, Ρίζικας και Σάτα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο ανάθεσης των μελετών εφαρμογής, η ανάθεση των οποίων υπολογίζεται ότι θα κοστίσει περί τα 2.981.000,00 €, κατόπιν αιτήματος του Δήμου Αμαρίου, εκτός από τις απαραίτητες οδούς προσπέλασης, ενσωματώνει και μια σειρά συνοδών οδικών έργων που αφορούν την ασφαλτόστρωση υφιστάμενων οδών στην ευρύτερη περιοχή και αφορούν την Επαρχιακή οδό Αγία Φωτεινή – Γερακάρι – Άνω Μέρος – Χωρδάκι – Άγιος Ιωάννης, τη Δημοτική οδό προς περιοχή Σμιλέ, Δημοτικές οδούς στους οικισμούς Ελένες και Μεσονήσια, την Αγροτική οδό από τον κόμβο της οδού Πετροχώρι – Άνω Μέρος προς Γέφυρα Μανουρά, την Δημοτική οδό προς τον οικισμό Γουργούθοι, καθώς και την Δημοτική οδό Μέρωνας – Βρύσες.

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση μιας μικρότερης κλίμακας παρέμβασης με την κατασκευή δύο λιμνοδεξαμενών έναντι του φράγματος Γερακαρίου, λήφθηκε κατόπιν περαιτέρω διερεύνησης που ακολούθησε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στην οποία συνυπολογίστηκαν και τα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας, έτσι όπως διατυπώθηκαν με γνωμοδοτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρίου.

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της αναγνωριστικής μελέτης ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η ολοκλήρωση της αναγνωριστικής μελέτης σχετικά με την κατασκευή των δύο λιμνοδεξαμενών στην περιοχή των οικισμών Γερακαρίου – Ελενών, καθώς και των σχετικών αρδευτικών δικτύων, ανοίγει το δρόμο για την άμεση δημοπράτηση της οριστικής μελέτης του έργου. Η παρέμβαση αυτή αναμένεται να δώσει οριστική λύση στα σημαντικά προβλήματα άρδευσης στους πέριξ των λιμνοδεξαμενών οικισμούς. Επιπρόσθετα, κατόπιν αιτήματος του Δήμου μας, η αναγνωριστική μελέτη ενσωματώνει και μια σειρά σημαντικών ανταποδοτικών οδικών έργων με παρεμβάσεις στην επαρχιακή, δημοτική και αγροτική οδοποιία της ευρύτερης περιοχής του Δήμου μας. Ενώ παράλληλα, ενσωματώνονται αρδευτικά δίκτυα σε περιοχές τις Αμπαδιάς, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη του φράγματος του Πλατύ ποταμού. Με τον πρωτογενή τομέα να αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής μας οικονομίας, μια τέτοιου μεγέθους παρέμβαση, αποτελεί για εμάς στρατηγικό στόχο στον οποίο παραμένουμε προσηλωμένοι και εργαζόμαστε για την υλοποίησή του».