Ολοκληρώθηκε η πράξη «Ψηφιακές διαδρομές στο Αμάρι» η οποία είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020 και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Η πράξη, στοχεύει μέσα από εφαρμογές και σύγχρονα εργαλεία στην ήπια ανάπτυξη της περιοχής και την ανάδειξη και αξιοποίηση της ιστορικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομίας του Αμαρίου.

Ειδικότερα, μέσα από την ανάπτυξη ενός δικτύου ψηφιακών διαδρομών, εύκολα αναγνωρίσιμου και ταυτόχρονα προσαρμοσμένου στο ιδιαίτερο περιβάλλον της περιοχής του Αμαρίου, κατά τρόπο που θα εξασφαλίζει τις απαιτήσεις του σύγχρονου περιηγητή και επισκέπτη, η δράση αποσκοπεί στην περαιτέρω αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου και την καθιέρωση του Δήμου Αμαρίου ως ελκυστικός προορισμός εναλλακτικών μορφών τουρισμού αυξάνοντας την επισκεψιμότητα και ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

 

Ακολουθούν οι βασικές δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πράξης «Ψηφιακές διαδρομές στο Αμάρι»:

  • Φωτογραφική αποτύπωση όλης της περιοχής του Αμαρίου και τις 4 εποχές του έτους, για όσο το δυνατόν πιο πλούσιο και πολύχρωμο υλικό. Η αποτύπωση έγινε τόσο με επίγεια, όσο και με εναέρια μέσα. Αποτέλεσμα, ήταν περισσότερες από 3.500 φωτογραφίες, 60 εικονικών και σφαιρικών πανοραμάτων και 12 θεματικών βίντεο και trailer, τα οποία αφορούν το σύνολο των οικισμών του Δήμου.
  • Αποτύπωση με gps και φωτογράφηση διαδρομών της περιοχής του Αμαρίου. Αποτέλεσμα, ήταν η ψηφιοποίηση, χωροθετική – φωτογραφική – περιγραφική, 33 διαδρομών χωρίζοντάς τες ανά θεματική, για πεζοπόρους, ποδηλάτες, ορεινές, πεδινές, φαράγγια, στα βουνά του Δυτικού Αμαρίου, της Σάμιτου, του Κέδρους, και του Ψηλορείτη.
  • Δημιουργία νέας σύγχρονης, φιλικής, διαδραστικής ιστοσελίδας, discoveramari.gr, η οποία συγκεντρώνει όλο το ψηφιακό υλικό για την περιήγηση ντόπιων και επισκεπτών στην περιοχή του Αμαρίου.
  • Δημιουργία νέας ιστοσελίδας, game.discoveramari.gr, η οποία προτρέπει μικρούς και μεγάλους να μάθουν το Αμάρι παίζοντας!
  • Δημιουργία εφαρμογής για φορητές συσκευές (Application) Discover Amari, με λογισμικό τόσο για android όσο και ios, η οποία με έμφαση στις διαδρομές για τη διευκόλυνση του περιηγητή, επίσης συγκεντρώνει το απαραίτητο ψηφιακό υλικό.
  • Δημιουργία εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας (AR), AR Amari, για φορητές συσκευές, η οποία ταξιδεύει τον ψηφιακό επισκέπτη σε επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος του Αμαρίου, από το σπίτι του! Τις εν λόγω δύο εφαρμογές σας προτρέπουμε να εγκαταστήσετε στα κινητά σας τηλέφωνα.
  • Δημιουργία και τοποθέτηση 40 QR Codes και προμήθεια και τοποθέτηση 40 Beacons, σε επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος του Αμαρίου.
  • Σχεδίαση και εκτύπωση έντυπου φυλλαδίου, με σκοπό την καθοδήγηση του επισκέπτη σε κορυφαία αξιοθέατα, ώστε να μην παραλείψει να δει τα μοναδικά τοπία της περιοχής μας.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι το σύνολο του ψηφιακού υλικού έχει μεταφραστεί σε 3 ξένες γλώσσες και συγκεκριμένα, Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά.