Ο 1ος κύκλος των Σχολών Γονέων ολοκληρώθηκε με επιτυχία από τον Μάρτιο έως τον Απρίλιο 2022 στον Δήμο Αμαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, στο πλαίσιο των Συνοδευτικών Μέτρων του ΕΠ του ΤΕΒΑ 2018-2019 της Περιφέρειας Κρήτης. Οι Σχολές Γονέων οργανώθηκαν από το Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας του ΕΛΜΕΠΑ με μεγάλη επιτυχία. Τον συντονισμό του έργου ανέλαβαν ο Αντιδήμαρχος Αμαρίου, κ. Ψαρουδάκης και η κοινωνική λειτουργός της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αμαρίου, κα Δημητράκη Ελένη, οι οποίοι συνέβαλαν σημαντικά στην προσέγγιση και ενημέρωση των ωφελούμενων του προγράμματος ΤΕΒΑ και άλλων ενδιαφερομένων δημοτών. Οι δράσεις του έργου πραγματοποιήθηκαν σε 5 εβδομαδιαίες συναντήσεις, διάρκειας 1,5 ώρας εκάστη, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Φωτεινής. Οι γονείς συμμετείχαν με συνέπεια στις συναντήσεις, καθώς επίσης η  ανατροφοδότηση τους ήταν πολύ ενθαρρυντική, διότι αναδείχτηκε η ανάγκη συνέχισης παρόμοιων δράσεων, που στοχεύουν στη βελτίωση του οικογενειακού κλίματος και της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας.