Στην έκδοση ομόφωνης απόφασης – ψηφίσματος στο οποίο αποτυπώνονται αναλυτικά οι βασικές θέσεις και διεκδικήσεις του Δήμου αναφορικά τα προβλήματα που ανέκυψαν από τη πρόσφατη ανάρτηση των δασικών χαρτών, στην οποία, όπως υπογραμμίζεται, αποδίδεται λανθασμένη χρήση γης στο μεγαλύτερο μέρος των εκτάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, προχώρησε, σε συνεδρίαση στις 16 Μαρτίου 2021, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αμαρίου, κ. Παντελή Μουρτζανό, η αποτυχία ουσιαστικού χαρτογραφικού ελέγχου, η παντελής έλλειψη επιτόπιας αυτοψίας, καθώς και η μηδενική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην διαδικασία, οδήγησε σε οφθαλμοφανή λάθη και πληθώρα αστοχιών, εγείροντας σήμερα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα με τους ιδιοκτήτες γης και ιδιαίτερα τους επαγγελματίες αγρότες και κτηνοτρόφους να βιώνουν μεγάλη ανασφάλεια και αγωνία.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Μουρτζανός, το εν λόγω απόφαση – ψήφισμα εκφράζει την βασική αξίωση των δημοτών του Αμαρίου αναφορικά με τα ζητήματα που προκύπτουν από την ανάρτηση των δασικών χαρτών και θα αποτελέσει οδηγό σε κάθε θεσμική συζήτηση με το αρμόδιο Υπουργείο και τους εμπλεκόμενους φορείς.

 

Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρίου, κ. Παντελή Μουρτζανού προς το Δημοτικό Συμβούλιο:

«Όπως ήδη γνωρίζετε, στις 17 Φεβρουαρίου 2021 η Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνου προέβη στην ανάρτηση των δασικών χαρτών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, προσκαλώντας παράλληλα, σε υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του εντός αποκλειστικής προθεσμίας που ξεκινά από την 26η Φεβρουαρίου 2021 με καταληκτική ημερομηνία την 10η Ιουνίου 2021. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά 20 ημέρες για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, μεταθέτοντας, σε αυτή την περίπτωση, την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων στις 30 Ιουνίου 2021.

Δυστυχώς, η ανάρτηση των δασικών χαρτών επιβεβαίωσε δυσοίωνες προβλέψεις εις σε βάρος του συνόλου των ιδιοκτητών γης του Δήμου Αμαρίου. Η αποτυχία ουσιαστικού χαρτογραφικού ελέγχου, καθώς και η παντελής έλλειψη επιτόπιας αυτοψίας κατά τη διαδικασία ελέγχου των προτεινόμενων χρήσεων γης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, πριν την τελική ανάρτηση των δασικών χαρτών, οδήγησε σε οφθαλμοφανή λάθη και πληθώρα αστοχιών, εγείροντας σήμερα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα.

Ως αποτέλεσμα, οι ιδιοκτήτες γης καλούνται, εντός ασφυκτικού χρονικού διαστήματος, να προβάλλουν αντιρρήσεις, διεκδικώντας ουσιαστικά εκτάσεις και αγροτεμάχια που τους ανήκουν και πλέον τίθενται σε καθεστώς αμφισβήτησης ως συνέπεια συστηματικών λαθών φωτοερμηνίας. Παράλληλα, δεδομένου των δημοσιονομικών συνθηκών που έχει επιφέρει η παρατεταμένη υγειονομική κρίση σε συνδυασμό με τα διαχρονικά πλήγματα που υφίσταται ο αγροτοκτηνοτροφικός κλάδος της περιοχής, ένα διόλου αμελητέο κόστος μετατοπίζεται στους δημότες μας, οι οποίοι καλούνται σήμερα να καταβάλουν υψηλό τίμημα στην διαδικασία των αντιρρήσεων (παράβολα, αμοιβές δικηγόρου, μηχανικού κ.α.). Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται με την υποβολή κάθε αντίρρησης να καταβάλουν τα εξής παράβολα:

 • έως και 100 τ.μ., 10 ευρώ
 • έως 1000 τ.μ., 40 ευρώ
 • πάνω από 1 έως 5 στρέμματα, 90 ευρώ
 • πάνω από 5 έως 10 στρέμματα, 180 ευρώ
 • πάνω από 10 έως 20, 350 ευρώ
 • πάνω από 20 έως 100, 700 ευρώ
 • πάνω από 100 έως 300 στρέμματα, 1400 ευρώ
 • πάνω από 300, 3.300 ευρώ.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως τα παράβολα αυτά προβλέπονται για ενιαίες εκτάσεις, γεγονός που αυξάνει σημαντικά το κόστος στην περίπτωση πολυκερματισμένων ιδιοκτησιών, φαινόμενο που στην Κρήτη και στο Αμάρι είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο.

Σε όλα αυτά, από την πρώτη στιγμή, υπήρξαμε ξεκάθαροι. Αναγνωρίζουμε τη σημασία και το κομβικό ρόλο ύπαρξης των δασικών χαρτών. Η σωστή αποτύπωση τους θα καταστήσει ευκολότερες τις διαδικασίες δόμησης και αγοροπωλησίας, απαλλάσσοντας χιλιάδες ιδιοκτήτες γης από χρονοβόρες και περίπλοκες πράξεις αποχαρακτηρισμού. Ωστόσο, η υφιστάμενη μορφή τους είναι εξόφθαλμα προβληματική και αποτυπώνει τεράστια λάθη. Πολλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ακόμα και εκτάσεις με κτίσματα και οικίες, χαρακτηρίζονται λανθασμένα ως δασικές. Επιπλέον, οι ιδιοκτησίες που έχουν ήδη αποχαρακτηριστεί ή λάβει άλλη χρήση από δημόσιες υπηρεσίες, σήμερα χαρακτηρίζονται ως δασικές με αποτέλεσμα το ίδιο το κράτος να μην λαμβάνει υπόψη έγγραφα τα όποια το ίδιο έχει εκδώσει.

Οι δασικοί χάρτες πρέπει να είναι αξιόπιστοι. Γνωρίζουμε καλά τον τόπο μας και μπορούμε να αντιληφθούμε τι είναι δάσος και τι όχι.  Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να σταθεί στο ύψος της, διεκδικώντας συλλογικά και οργανωμένα λύση στο προφανές λάθος της πολιτείας και των εξωτερικών συνεργατών που κατάρτισαν, με παντελή απουσία των Δήμων επί της διαδικασίας, δασικούς χάρτες που δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό μέχρι σήμερα, εκπροσωπώντας το Δήμο μας, έχω συμμετάσχει σε κάθε θεσμική συζήτηση που έχει πραγματοποιηθεί:

27/2/2021        Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών και Βουλευτή Ρεθύμνου, κ.  Γιάννη Κεφαλογιάννη

1/3/2021          Συνάντηση στην Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου, υπό την Αντιπεριφερειάρχη, κα. Μαίρη Λιονή, παρουσία όλων των δημάρχων της ΠΕ Ρεθύμνου και της Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κα. Μαρία Κοζυράκη.

2/3/2021          Τηλεδιάσκεψη του Δ.Σ. της ΠΕΔ και των δημάρχων παρουσία της Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κα. Μαρία Κοζυράκη.

2/3/2021          Τηλεδιάσκεψη των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης της ΠΕ Ρεθύμνου με τον Υφυπουργό προστασίας του Περιβάλλοντος, κ. Γιώργο Αμυρά.

9/3/2021          Τηλεδιάσκεψη του Δ.Σ. της ΠΕΔ και των δημάρχων παρουσία του Υφυπουργού προστασίας του Περιβάλλοντος, κ. Γιώργο Αμυρά.

Η λανθασμένη αποτύπωση του μεγαλύτερου μέρους των εκτάσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και συγκεκριμένα στο Δήμο μας, έχει προκαλέσει σε όλους τους ιδιοκτήτες γης και ιδιαίτερα στους επαγγελματίες αγρότες και κτηνοτρόφους μεγάλη ανασφάλεια και αγωνία. Παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις και την εκφρασμένη πολιτική βούληση να μην αδικηθεί κανέναν πολίτης στους δασικούς χάρτες, ο κίνδυνος απώλειας ιδιωτικής περιουσίας, όσο δεν απομακρύνεται με νομοθετική παρέμβαση, καθιστά αναγκαία την απόσυρση των δασικών χαρτών στην υφιστάμενη μορφή και την αναζήτηση μιας κοινά αποδεκτής λύσης.

Εκπροσωπώντας τους συνδημότες μας, οφείλουμε και το πράττουμε, να συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην κινητοποίηση από τους φορείς του Ρεθύμνου για ενημέρωση, συντονισμό και χάραξη κοινής γραμμής για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει με την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, πιστεύοντας ακράδαντα πως εκφράζω τη βασική αξίωση και το συλλογικό αίτημα των δημοτών μας, σας καλώ να υιοθετήσουμε, ομόφωνα, τις παρακάτω θέσεις, ως ενιαίο ψήφισμα, το οποίο θα αποτελέσει οδηγό σε κάθε συλλογική μας διεκδίκηση για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει σε κάθε θεσμική συζήτηση με το αρμόδιο Υπουργείο και τους εμπλεκόμενους φορείς:»

 

Απόφαση – Ψήφισμα

 

Ζητάμε και Διεκδικούμε:

 1. Άμεση ανάκληση των δασικών χαρτών στην υφιστάμενη μορφή τους. Η τελική σύνθεση τους να οριστικοποιηθεί μόνο κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας για λάθη στις οριοθετήσεις και τους χαρακτηρισμούς από την Δασική Υπηρεσία και μόνο εφόσον διορθωθούν άμεσα όλα τα αποδεκτά πρόδηλα σφάλματα.

 

 1. Κατά τη διαδικασία αναμόρφωσης να ληφθεί ως ρητό τεκμήριο χαρακτηρισμού μιας έκτασης ως γεωργικής, χωρίς την απαίτηση κατάθεσης αντιρρήσεων για τις:

 

α) εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ΑΔ,

β) εκτάσεις με αμπελώνες βάση αμπελουργικού μητρώου και μη αμπελουργικού, που για δικαιολογημένη αιτία δεν έχουν δηλωθεί,

γ) εκτάσεις με ελαιώνες βάση ελαιοκομικού μητρώου και μη ελαιοκομικού μητρώου, που για δικαιολογημένη αιτία δεν έχουν δηλωθεί,

δ) εκτάσεις ιδιόκτητες κτηνοτροφικές, βάση ΟΣΔΕ (Ενιαία Ενίσχυση),

ε) εκτάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί πράξεις χαρακτηρισμού και δεν είναι δάση ή δασικές,

στ) εκτάσεις που έχουν εκχερσωθεί με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτάσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί σε Σχέδια Βελτίωσης,

ζ) εκτάσεις, που έχουν αποδοθεί σε ακτήμονες από το Ταμείο Εφέδρων Πολεμιστών,

η) εκτάσεις που συμπεριλαμβάνουν οπορωφόρα δέντρα,

θ) εκτάσεις με καλλιέργειες σιτηρών, κηπευτικών και εσπεριδοειδών,

ι) εκτάσεις που περιέχουν αχινοπόδους, αστιβίδες, αγκαραθιές, σπάρτους, ασπαλάθους και χαμηλή βλάστηση γενικώς, τα οποία δεν πρέπει κατά το Νόμο να χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές.

 

 1. Άμεση ρητή ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ, που θα λάβει χώρα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΙΝ αρχίσει η εξέταση των αντιρρήσεων από τις αρμόδιες επιτροπές, με σκοπό την κατοχύρωση του καθεστώτος ιδιοκτησίας που υπάρχει μέχρι σήμερα (άρθρο 62 ν του Ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 4280/2014), εξασφαλίζοντας με σαφήνεια πως το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα εγείρει αξιώσεις σε καμία απολύτως έκταση κατά τη διαδικασία του κτηματολογίου, πέραν ειδικά καθορισμένων περιπτώσεων, οι οποίες εκ των προτέρων θα προσδιοριστούν (π.χ δρόμοι, απαλλοτριωμένες εκτάσεις, τίτλοι κυριότητας κλπ). Στο πλαίσιο αυτό, κάθε πράξη χαρακτηρισμού ως Δ.Δ. θα πρέπει να φέρει μπροστά το χαρακτηρισμό «Ιδιόκτητο» (Ι.Δ.Δ.). Εφόσον ένα ακίνητο είναι ιδιωτικό ή δημοτικό ή μοναστηριακό με όλους τους χαρακτηρισμούς, ακόμα και εφόσον έχει χαρακτηριστεί ΔΔ θα πρέπει να κατοχυρώνεται νομικά και να αναγράφεται στην απάντηση της επιτροπής ελέγχου των αντιρρήσεων η ιδιότητα της ιδιοκτησίας, δηλαδή ιδιωτική ή δημοτική ή μοναστηριακή. Έτσι εφόσον κατοχυρωθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς νομοθετικά θα προχωρήσει δίχως προβλήματα στο άμεσο μέλλον η κτηματογράφηση.

 

 1. Άμεση νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα διευκολύνει σε ενδεχόμενο αντιδικίας την απόδειξη κυριότητας του ιδιώτη έναντι του κράτους σε περιπτώσεις αδυναμίας παροχής τίτλου κυριότητας, εφόσον ο ίδιος και η οικογένεια του νέμεται καλόπιστα ένα αγροτεμάχιο επί δεκαετίες.

 

 1. Δεδομένο των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, καθώς και στη λογική ότι κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση συμβάλει στην διευθέτηση ζητημάτων που θα ανακύψουν μετέπειτα στην διαδικασία του κτηματολογίου, ζητάμε να μειωθεί αισθητά το κόστος υποβολής των αντιρρήσεων.

 

 «Οι παραπάνω προτάσεις, αποτελούν ένα συνεκτικό πλαίσιο αναφοράς, το οποίο ενσωματώνει και αποτυπώνει το σύνολο των προτάσεων και των θέσεων, έτσι όπως αυτές έχουν εκφραστεί από κάθε εμπλεκόμενο φορέα, σύλλογο και πολίτη. Βούλησή μου, το ψήφισμα αυτό, να αποτελέσει ισχυρό διαπραγματευτικό εργαλείο, το οποίο θα αποτυπώνει τις κατευθύνσεις και τον προσανατολισμό του Δήμου μας αναφορικά με την επίλυση των σοβαρών ζητημάτων που ανακύπτουν από την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Υπερασπιζόμενοι λοιπόν, τα συμφέροντα του συνόλου των συνδημοτών μας, οι οποίοι σήμερα νιώθουν να απειλούνται οι ιδιοκτησίες τους, με το να τίθενται οι περιουσίες των παππούδων και των πατεράδων τους υπό αμφισβήτηση, σας καλώ να υιοθετήσουμε ομόφωνα την παραπάνω απόφαση (ψήφισμα), ενώνοντας τη φωνή μας σε μια συλλογική προσπάθεια διεκδίκησης ουσιαστικής και άμεσης λύσης στα σοβαρά προβλήματα που έχουν ανακύψει. Ως Δήμος οφείλουμε να προστατέψουμε και να υπερασπιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις τα συμφέροντα και το δίκαιο αίτημα των συμπολιτών μας απέναντι στο κράτος».