Σε ομόφωνο ψήφισμα αναφορικά με το ενεργειακό κόστος και το κύμα ακρίβειας που πλήττει το σύνολο των δημοτών προχώρησε, σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου.

Ακολουθεί ολόκληρο το ψήφισμα:

«Δυστυχώς, η διαμόρφωση των τιμών της ενέργειας υπό την διαρκή πίεση που δημιουργεί το διεθνές περιβάλλον ως προέκταση της διεξαγόμενης εισβολής στην Ουκρανία έχει επιφέρει οδυνηρές συνέπειες, τόσο στους πολίτες, όσο και στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκτινάσσοντας σε δυσθεώρητα ύψη το κόστος διαβίωσης και παραγωγής.

Η οικονομική βιωσιμότητα των δημοτών μας και κατ’ επέκταση των επιχειρήσεων, των παραγωγών και κάθε εμπλεκόμενου φορέα, όπως οι Ο.Τ.Α., τίθεται πλέον ως μείζον ζήτημα το οποίο απαιτεί επιτακτικά ουσιαστικές και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και λύσεις. Τα οικονομικά μεγέθη είναι πραγματικά δυσανάλογα των δυνατοτήτων του συνόλου της κοινωνίας, με τις επιπτώσεις της ακρίβειας και του ενεργειακού κόστους σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να τείνει να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Με τη χώρα να καταγράφει πλέον υψηλά ποσοστά πληθωρισμού και τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά διαβίωσης, εφόδια και πρώτες ύλες να αποτελούν μια καθημερινή πραγματικότητα, η μεγάλη πλειοψηφία των δημοτών μας, των παραγωγών και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή αδυνατεί να καλύψει τις μηνιαίες ανάγκες, βιώνοντας μια διαρκή κατάσταση ασφυξίας.

Στην ίδια κατεύθυνση, οι επιπτώσεις της παρούσας ενεργειακής κρίσης θέτει, νομοτελειακά, υπό αμφισβήτηση την ομαλή και ορθή λειτουργία των Δήμων με σημαντικές δυνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία τους και στα παρεχόμενα προς τους δημότες κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως η ύδρευση, η άρδευση, η αποχέτευση, η θέρμανση και λειτουργία των σχολικών μονάδων και των δημοτικών κτηρίων, η συγκομιδή των απορριμμάτων, αλλά και η ολοκλήρωση σημαντικών έργων και παρεμβάσεων που συντελούνται αυτή τη στιγμή.

Η επίλυση των παραπάνω φαντάζει αδύνατη χωρίς την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας.

Για αυτό το λόγω ο Δήμος Αμαρίου ζητάει από την κυβέρνηση την άμεση λήψη μέτρων τα οποία θα έχουν ως στόχο την ενίσχυση νοικοκυριών, παραγωγών και επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα θα προβλέπουν και την αναγκαία, πλέον, περαιτέρω οικονομική ενίσχυση των Δήμων».