Συνεχίζει ως άμισθος Ειδικός Σύμβουλος και ο Κώνσταντίνος Σασματζόγλου

Καθήκοντα άμισθου Ειδικού Συμβούλου για την επικουρία του έργου του Δημάρχου Αμαρίου αναλαμβάνει για την αυτοδιοικητική περίοδο 2024 – 2028, ο γεωπόνος και γεωργικός σύμβουλος, κ. Θέμης Κωνσταντινίδης. Παράλληλα, ως άμισθος Ειδικός Σύμβουλος παραμένει και ο Πολιτικός Επιστήμονας, κ. Κωνσταντίνος Σασματζόγλου.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Δημάρχου Αμαρίου, κ. Παντελή Μουρτζανού, ο κ. Κωνσταντινίδης θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα αγροτικής οικονομίας και ανάπτυξης, προώθησης νέων καλλιεργειών, αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία και την κτηνοτροφία, εφαρμογή κανόνων ορθής γεωργικής πρακτικής σύμφωνα με την ισχύουσα Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία, καθώς και σε θέματα που σχετίζονται με την παρακολούθηση παραγωγής προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) φυτικής και ζωικής προέλευσης. Αντίστοιχα, με νέα απόφαση του Δημάρχου Αμαρίου, ο κ. Σασματζόγλου διατηρεί τις αρμοδιότητες του σε θέματα εξωστρέφειας, κατάρτισης και υποβολής προτάσεων αναφορικά με ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Θέμης Κωνσταντινίδης είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, στην κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και καταξιωμένος γεωργικός σύμβουλος, διατηρώντας αντίστοιχη επιχείρηση με δραστηριότητα σε όλη την Κρήτη. Ενώ ο κ. Σασματζόγλου σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, με πλούσια εργασιακή και ερευνητική εμπειρία σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Με την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά καλωσορίζω στο έμψυχο δυναμικό του Δήμο μας τον κ. Θέμη Κωνσταντινίδη, έναν από επιλογή Αμαριώτη, ο οποίος αποδέχτηκε την πρόταση μου και άμεσα αναλαμβάνει καθήκοντα ως άμισθος ειδικός σύμβουλος για μια σειρά από θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την αγροτική οικονομία, την προώθηση νέων καλλιεργειών, αναπτυξιακά προγράμματα για τον πρωτογενή τομέα, εφαρμογή κανόνων ορθής γεωργικής πρακτικής, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την παρακολούθηση παραγωγής προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης. Παράλληλα, μετά από την επιτυχημένη μέχρι σήμερα συνεργασία μας, ανανεώνουμε τη θητεία και του κ. Κωνσταντίνου Σασματζόγλου, με καταγωγή από το Αμάρι, ο οποίος θα συνεχίσει να παρέχει σημαντική βοήθεια σε θέματα εξωστρέφειας, κατάρτισης και υποβολής προτάσεων αναφορικά με ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό για εμάς, άνθρωποι επαγγελματικά καταξιωμένοι, να αναγνωρίζουν τις προσπάθειες που καταβάλλουμε και να συμπορεύονται δίπλα μας, με μοναδικό σκοπό να συμβάλουν και αυτοί, μέσω της γνώσης και της εμπειρίας τους, στην υλοποίηση έργων και δράσεων που στόχο έχουν να ενισχύσουν περαιτέρω την ποιότητα ζωής των συνδημοτών μας».