Ο Καιρός στο Αμάρι

Στην παρούσα σελίδα συγκεντρώνονται τα μετεωρολογικά δεδομένα από 3 μετεωρολογικούς σταθμούς που είναι εγκατεστημένοι στις παρακάτω κοινότητες του Δήμου Αμαρίου. Οι σταθμοί είναι εξοπλισμένοι με κάμερες οι οποίες μεταδίδουν ζωντανά τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή.

 

Επιλέξτε την κοινότητα που επιθυμείτε για να παρακολουθήσετε τα μετεωρολογικά δεδομένα και ζωντανή μετάδοση:   

Ο Καιρός στο Μέρωνα

  Ο Καιρός στον Πλάτανο

     Ο Καιρός στο Φουρφουρά