Αρχεία:

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ2-2021 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ2-2021 ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
  3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ -ΟΔΗΓΟΥ s