Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της επιστολής του Δημάρχου Αμαρίου, κ. Παντελή Μουρτζανού προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστα Σκρέκα

 

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

όπως γνωρίζετε σε συνέχεια των σχετικών διορθωτικών νομοθετικών ρυθμίσεων στις οποίες προέβη του το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Δασική Υπηρεσία Ρεθύμνου με την υπ.αρ.2071/20-04-2022 (ΑΔΑ:Ψ5ΜΛΟΡ1Θ ΧΜΧ) πράξη της προχώρησε στην τροποποίηση του αναρτημένου δασικού χάρτη λόγω ενσωμάτωσης διορθώσεων προδήλων σφαλμάτων.

Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι η εν λόγω πράξη, μετά την ημερομηνία ανάρτησης της, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναμορφωμένου δασικού χάρτη να εκφράσει τυχόν αντιρρήσεις, η προθεσμία υποβολής αυτών παραμένει η ίδια, με καταληκτική ημερομηνία την 26η Μαΐου 2022, ενώ αντίστοιχα, για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή την 15η Ιουνίου 2022.

Οι παραπάνω προθεσμίες σε συνδυασμό με την κατ’ουσίαν, σε πολλές περιπτώσεις, μη ορθή αποτύπωση των πρόσφατων σχετικών διορθωτικών νομοθετικών ρυθμίσεων στην τροποποίηση του αναρτημένου δασικού χάρτη, δημιουργούν ασφυκτικά χρονικά περιθώρια στους δημότες μας που επιθυμούν να εκφράσουν τεκμηριωμένα τις αντιρρήσεις τους.

Γίνεται λοιπόν ευκολά αντιληπτό, πως η Πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα σε χιλιάδες ιδιοκτήτες γης, οι οποίοι σήμερα νιώθουν εκ νέου να απειλούνται οι ιδιοκτησίες τους, καθώς το ίδιο το κράτος επιχειρεί να τους στερήσει μέσα από ασφυκτικά πλαίσια τη δυνατότητα προάσπισης των δικαιωμάτων τους.

 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα του συνόλου των συνδημοτών μας, σας καλώ να προχωρήσετε έγκαιρα στην παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων επί του δασικού χάρτη αναφορικά με την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, τουλάχιστον, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Παραμένω πεπεισμένος πως το παραπάνω αίτημα, όντας ορθό και δίκαιο, θα βρει άμεσα τη θετική σας ανταπόκριση.

Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος Αμαρίου

Παντελής Μουρτζανός»