Δύο καινούρια επιβατικά οχήματα 4×4 ανοικτού τύπου παραδόθηκαν την Πέμπτη 2 Ιουλίου στο Δήμο Αμαρίου. Πρόκειται για δύο υπερσύγχρονα πετρελαιοκίνητα οχήματα, τελευταίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO-6d, με δυνατότητα κίνησης και στους τέσσερις τροχούς, τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Το κόστος σύμβασης της προμήθειας ανήλθε στο ποσό των 55.227,84 € και χρηματοδοτήθηκε από τακτικά έσοδα (ίδιους πόρους) του Δήμου Αμαρίου.Την παραλαβή έκανε η αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας στην οποία έγινε και αναλυτική παρουσίαση των δυνατοτήτων των νέων οχημάτων από τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.