Πληροφορίες

Χρήσιμα Τηλέφωνα Περιοχής Αμαρίου

Υπηρεσίες Τηλέφωνο
Κέντρο Υγείας Αγίας Φωτεινής 28333 40000
Αστυνομικό Τμήμα Αμαρίου 28330 22222
Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αμαρίου 28330 22506
Ταχυδρομείο Αμαρίου 28330 22210
Μητρόπολη Λάμπης Συβρίτου & Σφακίων Β΄  Έδρα, Φουρφουράς 28330 41183
Σχολεία
Δημοτικό Σχολείο Αποστόλων 28330 22347 – 22686
Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου 28330 31274
Δημοτικό Σχολείο Φουρφουρά 28330 41268
Γυμνάσιο Φουρφουρά 28330 41264
Γυμνάσιο Συβρίτου 28330 22325
Λύκειο Φουρφουρά 28330 41400
   
Υπηρεσίες Δήμου  
Γραφείο Δημάρχου 28333 40201, 210
Τεχνική Υπηρεσία 28333 40206, 221, 222
Οικονομική Υπηρεσία 28333 40208, 214
Γραφείο Προμηθειών 28333 40207
Ύδρευση – Άρδευση –Αποχέτευση 28333 40209, 225
Δημοτολόγιο 28333 40203
Ληξιαρχείο 28333 40204, 214
ΚΕΠ Αγ. Φωτεινής 28330 22070
ΚΕΠ Φουρφουρά 28333 40115, 116